Συστήματα ασφαλείας

Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας - συναγερμού αποσκοπεί στην προστασία χώρων όπως οικίες, επιχειρήσεις, βιομηχανίες, στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ. σε περιπτώσεις:

 • Ανεπιθύμητης εισόδου π.χ. παραβίαση, εισβολή κλπ.,
 • Δολιοφθοράς,
 • Απειλής κατά ανθρώπινης ζωής,
 • Διάρρηξης, Ληστείας,
 • Εμπρησμού, κ.λ.π.

Η G-Eco διαθέτει συστήματα συναγερμού προηγμένης τεχνολογίας (ενσύρματα ή ασύρματα) υψηλών προδιαγραφών ικανά να ανταπεξέλθουν και στις πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις. Οι Μηχανικοί - Μελετητές μας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε τη σωστή λύση προστασίας έτσι ώστε να καλυφθούν στον μέγιστο βαθμό οι απαιτήσεις κάθε προστατευόμενου χώρου, χωρίς υπερβολές και περιττά έξοδα.

Συστήματα Ασφαλείας για Οικίες

Ένα απλό σύστημα Ασφαλείας σας βοηθάει να προστατέψετε εσάς και την οικογένεια σας από διάρρηξη και πυρκαγιά. Έχετε να επιλέξετε από μια μεγάλη γκάμα υλικών συστημάτων ασφαλείας που θα σας προτείνει Μηχανικός-Μελετητής της εταιρείας μας, σε συνάρτηση πάντα με τις απαιτήσεις σας και τις ιδιαίτερες ανάγκες του χώρου σας.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα περιμετρικής κάλυψης της οικίας σας με κατάλληλα αισθητήρια όπως φωτοκύτταρα πολλαπλών δεσμών, ανιχνευτές εξωτερικών χώρων, ειδικά αισθητήρια καλώδια, είτε παρακολούθησης περιμέτρου με Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης σε επιθυμητούς χώρους, με δυνατότητα καταγραφής ή επιτήρησης από απόσταση.

Επιπρόσθετα σας παρέχουμε την δυνατότητα για 24ωρη σύνδεση με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, εξασφαλίζοντας τόσο την ατομική προστασία σας, αλλά και των αγαπημένων προσώπων σας, όσο και όλων των πολύτιμων αντικειμένων σας, 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα.

Όταν ένα σήμα σταλεί από το χώρο σας το κέντρο καλεί άμεσα εσάς και την αστυνομία ή την Πυροσβεστική. Έτσι, όπου κι αν είστε μια ομπρέλα προστασίας βρίσκεται πάντα πάνω από τους ανθρώπους και τα πράγματα που αγαπάτε. Επιπροσθέτως ειδοποιούνται άμεσα και όλα τα πρόσωπα που εσείς έχετε προηγουμένως ορίσει να ειδοποιούνται (γείτονες, συγγενείς, φίλους, προσωπικό ασφαλείας κ.λ.π.)

Συστήματα Ασφαλείας για Επιχειρήσεις

Εξειδικευμένα συστήματα προστασίας για εσάς και την επιχείρηση σας, σχεδιασμένα ώστε να σας εξασφαλίζουν την ιδανική λύση στο χώρο σας με άξονα τη διαχείριση του χρόνου που είναι σημαντικός για εσάς και την επιτυχία της επιχείρησης σας.

Μπορείτε να επιλέξετε από μία μεγάλη γκάμα υλικών προστασίας με τη βοήθεια εξειδικευμένων Μηχανικών - Μελετητών της εταιρείας μας, εξασφαλίζοντας έτσι μια αποτελεσματική λύση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας και στις ιδιαιτερότητες του χώρου σας.

Η G-Eco είναι σε θέση να σας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, ικανές να καλύψουν τις ανάγκες του πιο απαιτητικού πελάτη και των πιο απαιτητικών εφαρμογών. Συγκεκριμένα η εταιρεία μας εισάγει, εμπορεύεται, σχεδιάζει, εγκαθιστά και συντηρεί ολοκληρωμένα & σύνθετα:

 • Αντικλεπτικά Συστήματα Συναγερμού Υψηλής Τεχνολογίας Εσωτερικών Χώρων
 • Συστήματα Ασφαλείας Περιμετρικής Προστασίας Εξωτερικών Χώρων
 • Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης: Επιτήρηση-Καταγραφή-Τηλεμεταφορά Εικόνας
 • Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης Πεζών και Οχημάτων (Access Control) και Συστήματα Χρονοπαρουσίας (Time & Attendance)
 • Συστήματα Πυρανίχνευσης-Αυτόματης Κατάσβεσης
 • Εξειδικευμένα Συστήματα Ασφαλείας όπως Προστασία Χαρτονομισμάτων, Έλεγχος Θερμοκρασίας, Μεταφορά Σημάτων μέσω Κινητής Τηλεφωνίας, κ.τ.λ.

Επιπρόσθετα σας παρέχουμε την δυνατότητα για 24ωρη σύνδεση με το Κέντρο Λήψης Σημάτων, εξασφαλίζοντας τόσο την ατομική προστασία σας, αλλά και του προσωπικού σας, όσο και όλων των πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και εμπορευμάτων σας, 24 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα. Όταν ένα σήμα σταλεί από το χώρο σας το κέντρο καλεί άμεσα εσάς και την αστυνομία ή/και την Πυροσβεστική, καθώς και όλα τα πρόσωπα που εσείς έχετε προηγουμένως ορίσει να ειδοποιούνται.

Κατηγορίες συστημάτων ασφαλείας

Γιατί συστήματα ασφαλείας με τη G-ECO 

Μελέτη & σχεδιασμός από εξειδικευμένους μηχανικούς

Η G-Eco επενδύει στο προσωπικό της με συνεχή εκπαίδευση, τόσο σε θέματα διασφάλισης ποιότητας όσο και σε θέματα νέας τεχνολογίας, τεχνικών σεμιναρίων, μελέτης, εγκατάστασης και συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας. Διπλωματούχους Μηχανικούς, Τεχνολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους έτοιμους να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός γίνεται από επαγγελματίες Διπλωματούχους Μηχανικούς, έτοιμους να σας προσφέρουν τις υπηρεσίες και τις γνώσεις τους, με τους οποίους αποφασίζετε από κοινού το τελικό Σύστημα που θα τοποθετηθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και τις ανάγκες του χώρου.

Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται βάση των τεχνικών προδιαγραφών, τα πρότυπα, το χρονοδιάγραμμα κατασκευής, καθώς και σύμφωνα με τα σχέδια μελέτης εφαρμογής, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ποιοτικό, λειτουργικό και ασφαλές έργο, παραδοτέο εντός των καθορισμένων και εγγυημένων προθεσμιών.

Έλεγχος καλής λειτουργίας - εκπαίδευση

Στο πέρας της εγκατάστασης, οι τελικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του εγκατεστημένου Συστήματος γίνονται από τεχνικούς της εταιρείας, σύμφωνα με τεκμηριωμένες οδηγίες, παρουσία του πελάτη ο οποίος θα παραλάβει το Σύστημα Ασφαλείας σε πλήρη λειτουργία και θα εκπαιδευτεί στο χειρισμό του.

Παρέχεται ολοκληρωμένη εκπαίδευση καθώς και διευκρινίσεις - πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του εγκατεστημένου Συστήματος. Η εκπαίδευση είναι τόσο θεωρητική όσο και πρακτική επί του Συστήματος στα άτομα που θα το χειρίζονται. Η εκπαίδευση συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα εγχειρίδια, οδηγίες λειτουργίας και ότι άλλο απαιτείται για τη σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη χρήση του Συστήματος.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Παρέχουμε Γραπτή Εγγύηση καλής λειτουργίας του εγκατεστημένου Συστήματος καθώς επίσης και κάλυψη σε ανταλλακτικά και παρελκόμενα για δέκα (10) έτη και πλέον.

Σύνδεση με Κέντρο Λήψης Σήματος

Σας παρέχουμε την δυνατότητα σύνδεσης σε 24-ωρη βάση, με ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Λήψης Σήματος, που σας παρέχει μια σειρά πολύτιμων υπηρεσιών, όπως:

 • συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της σωστής ή όχι λειτουργίας του εκάστοτε συστήματος
 • άμεση ειδοποίηση της Αμέσου Δράσεως (100) και του πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος, σε κάθε σήμα Συναγερμού που λαμβάνεται, ή του αρμόδιου κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σε περίπτωση λήψης σήματος από Πυρανίχνευση,
 • άμεση ενημέρωση, τόσο προσωπική, όσο και των ατόμων και υπηρεσιών που έχετε προκαθορίσει

Τεχνική υποστήριξη

Για την καλύτερη εξυπηρετησή σας, τεχνικός υπηρεσίας είναι στην διαθεσή σας πέρα από τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να σας παρέχει οποιαδήποτε Τεχνική Υποστήριξη 365 ημέρες τον χρόνο.

Συμφωνητικό συντήρησης

Μετά το πέρας της εγγύησης καλής λειτουργίας, η εταιρεία μας εγγυάται την καλή λειτουργία του συστήματος, με την προϋπόθεση ότι το εγκατεστημένο σύστημα θα συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα, η G-Eco δύναται να αναλάβει την συντήρηση του εγκατεστημένου συστήματος και να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία αυτού, βάσει συμφωνητικού συντήρησης (προληπτική συντήρηση και ανταπόκριση σε έκτακτες κλήσεις). 

Γιατί σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων

Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να συνδεθείτε με ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ εξοπλισμένο με ειδικούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και προγράμματα ειδικών λογισμικών εφαρμογών. Το κέντρο λήψης σημάτων λειτουργεί όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του έτους, ελέγχοντας γύρω στα 18.000 συστήματα. Μερικές από τις ενέργειες που διεκπεραιώνει ο «Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός» είναι: 

 • Κινητοποιεί ταχύτατα την 'Αμεσο Δράση (100) και το πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα, σε κάθε σήμα Συναγερμού που λαμβάνει, διάρρηξης - ληστείας.
 • Ειδοποιεί τα άτομα που ο συνδρομητής έχει προτείνει κατά σειρά προτεραιότητας να ενημερώνονται τηλεφωνικώς.
 • Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του συστήματος σε 24ωρη βάση, ενημερώνοντας τον συνδρομητή του σε αντίθετη περίπτωση.
 • Σε κάθε περίπτωση που το σύστημα ανιχνεύει φωτιά, ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Επίσης, όταν το σύστημα ανιχνεύει σημεία ενεργοποίησης οποιαδήποτε προσωπικής ανάγκης (Μπουτόν Ιατρικής Βοήθειας, κ.λ.π.), ειδοποιείται μέσω του Ελληνικού Κεντρικού Σταθμού, αντίστοιχα ο προσωπικός ιατρός, γείτονας / συγγενής ή το 166.
 • Παρακολουθεί τα OPEN (OFF) / CLOSE (ON) του Συστήματος, καταγράφοντας τον χρήστη του Συστήματος Ασφαλείας, δηλ. ποιος από τους χρήστες και τι ώρα ακριβώς έθεσε το σύστημα σε λειτουργία (ON), ή εκτός λειτουργίας (OFF).
 • Τέλος, υπάρχουν δυνατότητες ελέγχου επιπρόσθετων σημάτων, όπως διακοπή ΔΕΗ, επαναφορά ΔΕΗ, δυσλειτουργία του συστήματος, και αφοπλισμός απειλής (DURESS). 

Εικόνες από συστήματα επιτήρησης & ασφάλειας σε φωτοβολταϊκό πάρκο (έργο της G-Eco στη Ρουμανία)

 

Κατηγορίες συστημάτων ασφαλείας

Ολοκληρωμένα αντικλεπτικά συστήματα συναγερμού

 

Ένα απλό σύστημα συναγερμού αποτελείται από:

 • Κεντρική μονάδα ελέγχου με μπαταρία για αυτονομία του συστήματος
 • Πληκτρολόγιο χειρισμού
 • Ανιχνευτές κίνησης
 • Μαγνητικές επαφές
 • Ανιχνευτές κραδασμών
 • Ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων
 • Ανιχνευτές πυρκαγιάς
 • Σειρήνες ηχητικής και οπτικής ειδοποίησης
 • Συσκευές 24ωρης ενεργοποίησης σε περίπτωση κινδύνου (Μπουτόν πανικού)
 • Ψηφιακό κωδικοποιητή για ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση με Κέντρο Λήψης Σημάτων

Σύμφωνα με το χώρο σας και τις ιδιαίτερες ανάγκες του, γίνεται η τμηματοποίηση σε ζώνες έτσι ώστε να επιλέγετε εσείς τις επιθυμητές περιοχές και ώρες ενεργοποίησης.

Ολοκληρωμένα συστήματα περιμετρικής κάλυψης

Οικίες
Τα συστήματα συναγερμού περιμετρικής προστασίας χρησιμοποιούνται για την περιμετρική κάλυψη του χώρου σας, είτε πρόκειται για περίφραξη, είτε για ανοίγματα (παράθυρα, μπαλκόνια κλπ). Στόχος τους είναι ο εντοπισμός του επίδοξου διαρρήκτη προτού αυτός εισέλθει στον προστατευόμενο χώρο.
Η περιμετρική κάλυψη επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση ζευγών (πομπός και δέκτης) φωτοκυττάρων τύπου δέσμης.
Ο πομπός εκπέμπει υπέρυθρες ακτίνες (ή μικροκυματικές δέσμες) τις οποίες λαμβάνει ο δέκτης. Σε περίπτωση παρεμβολής ο δέκτης δίνει αντίστοιχο σήμα στον κεντρικό πίνακα για την σήμανση συναγερμού.
Τα φωτοκύτταρα τύπου δέσμης διακρίνονται σε διάφορους τύπους ανάλογα με το πλήθος των υπέρυθρων ακτίνων (ή της μικροκυματικής δέσμης) που εκπέμπονται από τον πομπό.

Επιχειρήσεις
Ολοκληρωμένα Συστήματα Περιμετρικής κάλυψης σε χώρους υψηλών απαιτήσεων, με αισθητήρια καλώδια, ανιχνευτές εξωτερικού χώρου και δέσμες υπερύθρων και μικροκυματικών. Καλύπτει κάθε απόπειρα εισβολής στη περίμετρο από οποιοδήποτε που είτε σκαρφαλώνει είτε κόβει το φράκτη είτε σκάβει κάτω από αυτόν. Τα συστήματα αυτά τοποθετούνται σε Ιχθυοκαλλιέργειες, Εργοστάσια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Διυλιστήρια Πετρελαίου, Στρατιωτικές Μονάδες Πολεμικού Υλικού, Αποθήκες Υψηλού Κινδύνου, Αεροδρόμια, Βιομηχανίες, Φωτοβολταϊκά Πάρκα κλπ.

Συστήματα CCTV για επιτήρηση σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού

Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) για επιτήρηση σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού με χρήση σταθερών και κινούμενων εικονοληπτών. Δυνατότητα διαχείρισης και εποπτείας των προστατευόμενων χώρων, τοπικά Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) έχει ως σκοπό την συνεχή οπτική επιτήρηση, ολόκληρο το 24ωρο, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων διαφόρων εγκαταστάσεων όπως κτίρια τραπεζών, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, βιομηχανίες, αποθήκες, λιμάνια, κλπ, έτσι ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως κλοπή εξοπλισμού, εισβολή και δολιοφθορά.

Για την επιτήρηση των εξωτερικών χώρων τοποθετούνται κατάλληλες κάμερες εξωτερικού χώρου, σταθερές ή τηλεχειριζόμενες, οι οποίες ελέγχουν την περίμετρο και τις εισόδους των εγκαταστάσεων.

Για την επιτήρηση των εσωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων, τοποθετούνται αντίστοιχα κάμερες εσωτερικού χώρου, σταθερές ή τηλεχειριζόμενες σε κάθε επίπεδο και ελέγχουν κατά κύριο λόγο τις εισόδους (κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες).

Τα σήματα όλων των καμερών, συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό σημείο ελέγχου το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ψηφιακούς καταγραφείς (DVR), οθόνες, πληκτρολόγια χειρισμού και τηλεχειρισμού κλπ
ή και απομακρυσμένα.

Συστήματα πυρανίχνευσης - αυτόματης κατάσβεσης - ανίχνευσης αερίων

Με υλικά ειδικών προδιαγραφών για χώρους υψηλού κινδύνου.

Πυρανίχνευση

Ολοκληρωμένα Συστήματα Πυρασφάλειας με διεθνείς πιστοποιήσεις ικανά να εντοπίσουν πιθανές εστίες πυρκαγιάς. Η σχεδίαση και η πρόταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης γίνεται ανάλογα με το χώρο που θέλουμε να προστατεύσουμε και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατάσβεση

Η εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης με αέριο έχει σαν σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση και κατάσβεση πυρκαγιάς τόσο σε χώρους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όσο και σε χώρους ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία εξοπλισμού και ανθρωπίνων ζωών.

Τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με αέριο λειτουργούν με την αρχή ότι έχουν προσαρμοστεί δύο ζώνες ανίχνευσης στον προστατευόμενο χώρο και ότι και οι δύο ζώνες πρέπει να ανιχνεύσουν φωτιά προτού απελευθερωθεί το κατασβεστικό υλικό. Αυτό βοηθάει στο να αποφευχθεί η πιθανότητα απελευθέρωσης του ακριβού αερίου σε περίπτωση ψευδοσυναγερμού.

Όταν μια ζώνη ανιχνεύει ένα συναγερμό, δίνει σήμα στον πίνακα ελέγχου και αυτός ξεκινά τις σειρήνες πρώτου σταδίου. Όταν ενεργοποιηθεί και η δεύτερη ζώνη, ο πίνακας ελέγχου παίρνει σήμα, σταματά τις σειρήνες του πρώτου σταδίου και ξεκινά τις σειρήνες του δεύτερου σταδίου. Ταυτόχρονα θα ενεργοποιηθεί και η αντίστροφη μέτρηση, με το πέρας της οποίας θα απελευθερωθεί το κατασβεστικό υλικό. 

Οι πίνακες αυτόματης κατάσβεσης διαθέτουν επίσης εισόδους για χειροκίνητη απελευθέρωση του κατασβεστικού υλικού καθώς και για ακύρωση αυτής.

Τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης με αέριο χωρίζονται, βάσει των χρησιμοποιούμενων κατασβεστικών υλικών, στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης με Inergen®
 • Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης με CO2
 • Συστήματα Αυτόματης Κατάσβεσης με FM200

Συστήματα Αccess Control πεζών και οχημάτων

Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control) πεζών και οχημάτων με πολλαπλά σημεία εποπτείας και δυνατότητα χρήσης ειδικών καμερών για ανάγνωση και χρήση δεδομένων πινακίδων οχημάτων.

Η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου πρόσβασης (Access Control), αποσκοπεί στην συνεχή επιτήρηση και διαχείριση της πρόσβασης ατόμων σε χώρους όπως π.χ. computer room, αποθήκες κ.α., ολόκληρο το 24ωρο, έτσι ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καταστάσεις όπως κλοπή εξοπλισμού, εισβολή και δολιοφθορά.

Ο έλεγχος της πρόσβασης πραγματοποιείται με χρήση τοπικών καρταναγνωστών οι οποίοι επικοινωνούν με ειδικό λογισμικό ελέγχου πρόσβασης μέσω ελεγκτών (controllers). Όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος πραγματοποιούνται μέσω Η/Υ και του ειδικού λογισμικού χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η παρουσία του τελευταίου για τη λειτουργία του συστήματος.

 

 

Εκτίμηση κόστους / Προσφορά

Ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας και θα σας στείλουμε την προσφορά μας.

Έκπτωση 10% για προσφορές μέσω Internet.