Φυτεμένο δώμα

Τι είναι το Φυτεμένο δώμα

Ως φυτοκαλυμμένο δώμα ή κήπος σε δώμα, μπορεί να χαρακτηριστεί κάθε κήπος, μεταξύ του οποίου και του εδάφους υπάρχει ένα κτίριο ή μια δομική κατασκευή. Στον ορισμό αυτό περιλαμβάνονται κήποι σε οποιαδήποτε στάθμη από το φυσικό έδαφος. Το φυτεμένο δώμα αναπτύσσεται σε ελεγχόμενες συνθήκες και συμπεριφέρεται σαν οποιαδήποτε άλλη βλάστηση στο έδαφος. Τα φυτεμένα δώματα είναι επίσης γνωστά ως πράσινες στέγες, οικολογικές στέγες, πράσινες οροφές, ταρατσόκηποι, οροφόκηποι, green roofs κ.α.

Γιατί Φυτεμένο δώμα – Πλεονεκτήματα:

 • Βελτίωση Θερμοχωρητικότητας έως και 75%, άρα και της θερμομόνωσης (και επομένως τεράστια εξοικονόμηση σε ενέργεια και χρήμα, για την ψύξη και θέρμανση)
 • Μείωση απορροής υδάτων
 • Μείωση ηχορύπανσης –Βελτίωση ηχομόνωσης κατά 8 dB
 • Αύξηση της διάρκειας ζωής των υλικών διατομής του δώματος
 • Πυροπροστασία
 • Προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
 • Αξιοποίηση χώρων
 • Αύξηση της αξίας του ακινήτου
 • Αισθητική αναβάθμιση
 • Βελτίωση της ποιότητας του αέρα
 • Βελτίωση μικροκλίματος
 • Φυσικό καταφύγιο χλωρίδας & πανίδας
 • Επανάκτηση χώρων πρασίνου
 • Αποφυγή φαινομένου αστικής νησίδας

Είδη Φυτεμένου Δώματος

Φυτεμένο δώμα εκτατικού τύπου

Φυτεμένο δώμα ημιεντατικού τύπου

Φυτεμένο δώμα εντατικού τύπου

Φυτεμένο δώμα εκτατικού τύπου

Εικόνα: Διαστρωμάτωση υλικών σε φύτευση εκτατικού τύπου με κλασσική θερμομόνωση
Πηγή: Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, 21‐23 Μαΐου, 2008

Το σύστημα αποτελείται από πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση υλικών με ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 8 έως 15 εκ., το φορτίο του υποστρώματος είναι μικρό (κορεσμένο φορτίο ως 120 kg/m2) και το ριζικό σύστημα των φυτών επιφανειακό .

Για τη φυτική κάλυψη χρησιμοποιούνται φυτά χαμηλής βλάστησης, όπως φυτά εδαφοκάλυψης, αγριολούλουδα κλπ. Εφαρμόζεται κυρίως σε μη προσβάσιμες στέγες κτιριακών εγκαταστάσεων ή πρανή και δεν χρειάζεται τακτική συντήρηση. Επιλέγονται φυτά ανθεκτικά στη ξηρασία, στον άνεμο και στο ψύχος. Απλός σχεδιασμός και εγκατάσταση και μικρά φορτία.


Εικόνα: Φυτεμένο δώμα εκτατικού τύπου
Πηγή www.egreen.gr 

Χαρακτηριστικά «πράσινης στέγης» εκτατικού τύπου:

 • Μικρή συντήρηση
 • Περιοδική άρδευση
 • Φύτευση με φυτά εδαφοκάλυψης, ποώδη φυτά
 • Υπόστρωμα ύψους 8-15 εκ.

 

Φυτεμένο δώμα ημιεντατικού τύπου

Για τη δημιουργία ενός τοπίου με εναλλαγές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ενδείκνυται η κατασκευή «πράσινης στέγης» ημιεντατικού τύπου. Το σύστημα αποτελείται από ένα ελαφρύ υπόστρωμα ύψους 10 έως 25 εκ. και με φορτίο 100-270 kg/m2.

Στον ημιεντατικό τύπο φυτεμένου δώματος η φυτική κάλυψη μπορεί να είναι χλοοτάπητας, φυτά εδαφοκάλυψης και θάμνοι. Σε σχέση με τον εκτατικό τύπο στέγης έχει μεγαλύτερο ύψος υποστρώματος και συγκρατεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού.


Εικόνα: Φυτεμένο δώμα ημιεντατικού τύπου
Πηγή www.egreen.gr 

Χαρακτηριστικά «πράσινης στέγης» ημιεντατικού τύπου:

 • Περιοδική συντήρηση
 • Περιοδική άρδευση
 • Φύτευση με χλοοτάπητα, φυτά εδαφοκάλυψης, χαμηλούς θάμνους
 • Υπόστρωμα ύψους 10-25 εκ.

 

Φυτεμένο δώμα εντατικού τύπου

Εικόνα: Διαστρωμάτωση υλικών σε φύτευση εντατικού τύπου με κλασσική θερμομόνωση
Πηγή: Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, 21‐23 Μαΐου, 2008

Το σύστημα εντατικού τύπου συνίσταται στη δημιουργία ενός «κήπου», σε υπόστρωμα 12-100 εκ. με αρχικό κορεσμένο φορτίο 250 kg/m2. Αυτός ο τύπος «πράσινης στέγης» / φυτεμένου δώματος απαιτεί τακτική συντήρηση (άρδευση, λίπανση κλπ.) και περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία φυτών, δέντρων και θάμνων. Μπορούν να δημιουργηθούν καθιστικά, πέργκολες, παιδότοποι και να γίνουν κατασκευές όπως μονοπάτια, στοιχεία νερού, κα.


Εικόνα: Φυτεμένο δώμα εντατικού τύπου
Πηγή www.egreen.gr 

Χαρακτηριστικά «πράσινης στέγης» εντατικού τύπου:

 • Τακτική συντήρηση
 • Τακτική άρδευση
 • Φύτευση με χλοοτάπητα, φυτά εδαφοκάλυψης, θάμνους και δένδρα
 • Υπόστρωμα ύψους 12-100 εκ.

 

Περιγραφή Εργασιών / Εφαρμογής:

 1. Προετοιμασία επιφάνειας και δημιουργία φράγματος υδρατμών:
  Η επιφάνεια καθαρίζεται καλά και επισκευάζεται τοπικά από τυχόν φθορές. Στη συνέχεια γίνεται επάλειψη της επιφάνειας σε δυο στρώσεις με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα για την δημιουργία φράγματος υδρατμών.
 2. Δημιουργία θερμομονωτικής στρώσης:
  Τοποθετούμε τις θερμομονωτικές πλάκες από Εξηλασμένη Πολυστερίνη XPS της DOW πάχους 5 εκατοστών με συντελεστή λ=0,033 W/mK
 3. Κατασκευή ρύσεων και αστάρωμα της επιφάνειας πριν την στεγάνωση:
  Δημιουργούμε μια στρώση ρύσεων με χρήση κατάλληλου υλικού από ελαφροσκυρόδεμα με ελάχιστη κλίση 1,5 %. Μετά την ξήρανση της τελικής στρώσης, η επιφάνεια των ρύσεων ελέγχεται ώστε να είναι βατή και λεία και χωρίς σαθρά σημεία (σημεία ατελειών επισκευάζονται τοπικά με τσιμεντοκονία). Στην συνέχεια επαλείφεται η επιφάνεια των ρύσεων με υγρή ελαστομερή ασφαλτική κόλλα, ψυχρής εφαρμογής.
 4. Στεγανωτικές – Αντιριζικές στρώσεις:
  Επαλείφεται η επιφάνεια των ρύσεων που έχουμε δημιουργήσει με υγρή ασφαλτική κόλα ψυχρής εφαρμογής. Για την προστασία των υποκείμενων δομικών στοιχείων είναι απαραίτητη η στεγανωση του δώματος με διπλή στρώση αντιριζικών ασφαλτικών μεμβρανών (SBS -20OC), οι οποίες θα είναι πλήρως επικολλημένες στην υποκείμενη επιφάνεια.
 5. Διάστρωση και επικόλληση της πρώτης αντιριζικής στεγανωτικής μεμβράνης:
  Η επικόλληση των αντιριζικών ασφαλτικών στεγανωτικών φύλλων επιτυγχάνεται με χρήση φλό-γιστρου προπανίου. Η διάστρωση των φύλλων της πρώτης μεμβράνης πραγματοποιείται πάντοτε από το κατώτερο σημείο των ρύσεων, με την κατά μήκος διάσταση κάθετη προς τις ρύσεις.
  Οι κατά μήκος αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων της μεμβράνης είναι 10 εκατοστά και η επικόλληση επιτυγχάνεται στο σημείο αυτό με θερμοκόλληση – σύντηξη του ίδιου υλικού. Οι κατά πλάτος του ρολού επικαλύψεις (περίπου 15 εκ. ), δεν πρέπει να συμπίπτουν έτσι ώστε να εμφανίζονται τέσσερις γωνίες στο ίδιο σημείο. Στα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία ) η μεμβράνη πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 20 εκατοστά (λωρίδα ελάχιστου πλάτους 50 εκ.) από το ψηλότερο σημείο των ρύσεων.
 6. Διάστρωση και επικόλληση της δεύτερης αντιριζικής στεγανωτικής μεμβράνης:
  Η επικόλληση γίνεται με τον ίδιο τρόπο πάνω στα φύλλα της πρώτης στρώσης με παράλληλη μετατόπιση κατά 50 εκ. έτσι ώστε τα φύλλα της δεύτερης στρώσης να καλύπτουν τις αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων της πρώτης στεγανωτικής στρώσης. Στα κατακόρυφα στοιχεία η δεύτερη στρώση υπερκαλύπτει την πρώτη στρώση κατά 15 εκ. και ανέρχεται 20 εκ. πάνω από το τελικό ύψος του υποστρώματος φύτευσης. Στερεώνεται μηχανικά με λάμα γαλβανισμένης λαμα-ρίνας πλάτους 3 εκ., βίδες και βύσματα . Η λάμα σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη πολυμερούς βάσεως.
 7. Προστασία στεγανωτικής στρώσης:
  Πάνω από τη στεγανωτική στρώση τοποθετείτε μια στρώση από υψηλής πυκνότητας φύλλου πολυαιθυλενίου (HDPE) ελαχίστου πάχους 0,75 mm για προστασία των στεγανωτικών μεμβρανών από τις εργασίες που ακολουθούν.
 8. Αποστραγγιστική στρώση:
  Πάνω από την προστατευτική στρώση τοποθετείτε η στρώση αποστράγγισης
  Η στρώση αποστράγγισης αποτελείται από μια στρώση γεωυφάσματος και την αποστραγγιστική μεμβράνη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας με οκταγωνικές κωνικές προεξοχές ύψους 20 mm. Έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί το νερό στις κωνικές προεξοχές και ταυτόχρονα αποστραγγίζει την περίσσεια του από ειδικές οπές.
 9. Τοποθέτηση ειδικών στρώσεων από ορυκτοβάμβακα:
  Ακολουθεί η τοποθέτηση ειδικών στρώσεων συγκράτησης υγρασίας από ορυκτοβάμβακα. Οι στρώσεις αυτές απορροφούν πολύ νερό στη μάζα τους κατά το πότισμα και το αποδίδουν σταδιακά στον κήπο, δρώντας ως επιπλέον αποθήκες νερού.
 10. Αποστραγγιστικό σύστημα:
  Κατασκευή αποστραγγιστικού συστήματος, εντός ή εκτός της ζώνης φύτευσης με βάση την επιλογή του πελάτη.
 11. Διάστρωση υποστρώματος φύτευσης:
  Στο τελικό αυτό στάδιο διαστρώνεται το υπόστρωμα φύτευσης που είναι μείγμα οργανικών και ανόργανων ουσιών, ελαφρύτερο από το κηπόχωμα και έχει διάφορες ποιότητες και τιμές, ανάλογα με το τι επιθυμούμε να φυτεύσουμε στην συνέχεια.

 

 

Εκτίμηση κόστους / Προσφορά

Ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας και θα σας στείλουμε την προσφορά μας.

Έκπτωση 10% για προσφορές μέσω Internet.