Μονώσεις τοιχοποιίας

Το μεγαλύτερο μέρος κατανάλωσης ενέργειας σε μια ελληνική κατοικία αφορά τη θέρμανση και την ψύξη, κι αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμη και τα κτήρια που χτίστηκαν μετά το 1980 είναι κατά κανόνα πλημμελώς θερμομονωμένα, τότε η σημασία της θερμομόνωσης γίνεται προφανής.

Οι τοίχοι, οι κολώνες και τα τοιχία αποτελούν δομικά στοιχεία που καθορίζουν τις θερμικές ανάγκες ενός κτηρίου, η ολοκληρωμένη θερμομόνωση των οποίων συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, αναβαθμίζει τη θερμική άνεση των κατοίκων, απαλείφει τις ζημιές από υγρασίες και μούχλες στα σημεία που υπάρχουν θερμογέφυρες αλλά και προστατεύει την κατασκευή από ρηγματώσεις, θραύσεις και τη θερμική καταπόνηση που υφίστανται.

Η χρήση ολοκληρωμένων λύσεων θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος αποτελεί ουσιαστική δράση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, ανάλογα με το κτήριο και την περιοχή στην οποία βρίσκεται, ως και 55%.

Eξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας

Εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων του κτηρίου είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εξωτερικό μέρος όλων των κατακόρυφων εξωτερικών τοίχων του κτηρίου. Η επιλογή της κατάλληλης εξωτερικής θερμομόνωσης σε ένα κτήριο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια (για παλαιό κτήριο) ή την ενεργειακή μελέτη (νέο κτήριο) σε συνδυασμό με την κλιματική ζώνη (περιοχή) που βρίσκεται το κτήριο, τη χρήση του και τα δομικά στοιχεία που αποτελείται.

Πλεονεκτήματα

Πώς γίνεται

Στάδια κατασκευής του συστήματος

Πλεονεκτήματα εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας

Εξοικονόμηση ενέργειας
Η εξωτερική θερμομόνωση καταργεί τις θερμογέφυρες, αξιοποιεί την θερμοχωρητικότητα των τοίχων εξασφαλίζοντας θερμική άνεση στον εσωτερικό χώρο. Μειώνει σημαντικά τις διαφορές θερμοκρασίας της εσωτερικής επιφάνειας των τοίχων με αυτή του αέρα συμβάλλοντας σημαντικά στον περιορισμό της δαπάνης θέρμανσης και δροσισμού.

Στεγανότητα προσόψεων
Η εξωτερική θερμομόνωση προσφέρει τέλεια προστασία από την βροχή και την εξωτερικά εισερχόμενη υγρασία. Επίσης προστατεύει από την μούχλα, τα βακτηρίδια και την εσωτερική υγρασία λόγω της εξασφάλισης ομοιόμορφης υγρασίας στους εσωτερικούς χώρους.

Αποφυγή ρηγματώσεων – αισθητική ανάδειξη του κτιρίου
Ο καθολικός οπλισμός με υαλόπλεγμα  σε συνδυασμό με την ελαστομέρεια των κονιαμάτων και του τελικού έγχρωμου επιχρίσματος, εξασφαλίζουν την ιδανική εικόνα του κτιρίου στον χρόνο, χωρίς ρωγμές, αποφλοιώσεις, άλατα και υγρασία.

Ιδανική λύση αναπαλαίωσης και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενου κτιρίου
Κατά την διάρκεια εφαρμογής της εξωτερικής θερμομόνωσης δεν διακόπτονται οι λειτουργίες χρήσης του κτιρίου. Υλοποιεί εξαιρετικής αισθητικής εξωτερικές επιφάνειες διατηρώντας τον αρχιτεκτονικά χαρακτήρα και την ταυτότητα του κτιρίου.

Προσθέτει αξία στο ακίνητο
Η υψηλή βαθμολόγηση στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αυξάνει την εμπορική αξία του ακινήτου.

 

Πώς γίνεται η εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας

Επιλέγεται το κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Τα κυριότερα θερμομονωτικά υλικά είναι η διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) , η διογκωμένη πολυστερίνη εμπλουτισμένη με γραφίτη (EPS-F NEOPOR), η αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) και ο πετροβάμβακας . Η επιλογή του θερμομονωτικού υλικού και του πάχους αυτού είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων και στηρίζεται στις απαιτήσεις της ενεργειακής μελέτης του κτηρίου.

Η θερμομονωτική στρώση πρέπει απαραίτητα να προστατεύεται από τις καιρικές συνθήκες με κατάλληλα επιχρίσματα για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.

Τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης είναι η κόλλα πρόσφυσης του θερμομονωτικού υλικού, το θερμομονωτικό υλικό και οι στρώσεις επιχρίσματος που προστατεύουν την εξωτερική θερμομόνωση.

Τα στάδια κατασκευής του συστήματος - Περιγραφή εργασιών

 • Έλεγχος υποβάθρου – Προετοιμασία επιφάνειας – Θερμοκρασίες εφαρμογής:
  Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα. Οι θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30° C.
 • Αλφάδιασμα των επιφανειών (και προαιρετικά τοποθέτηση οδηγού στήριξης-εκκίνησης)
 • Κόλληση θερμομονωτικών πλακών
 • Τοποθέτηση βυσμάτων αγκύρωσης (αγκυρίων μηχανικής στήριξης πλακών):
  Μετά από επαρκή στερεοποίηση της κόλλας θα ξεκινήσει η διάτρηση των οπών των βυσμάτων αγκύρωσης και κατόπιν η τοποθέτησή τους.
 • Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων ενίσχυσης (γωνιόκρανα PVC, νεροσταλάκτες,..)
 • Πλήρωση των κενών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών με αφρό πολυουρεθάνης και στεγανοποίηση όπου απαιτείται με πολυουρεθανική μαστίχη
 • Διάστρωση του βασικού επιχρίσματος και ενσωμάτωση του οπλισμού:
  Αρχικά με οδοντωτή σπάτουλα διαστρώνεται πάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια του μονωτικού υλικού, στρώση κατάλληλα προετοιμασμένου υλικού βασικού επιχρίσματος (κόλλας). Στην πρώτη στρώση του βασικού επιχρίσματος που έχει μόλις διαστρωθεί και είναι σε υγρή μορφή ενσωματώνεται το υαλόπλεγμα οπλισμού. Η εφαρμογή γίνεται από πάνω προς τα κάτω, είτε σε κάθετες είτε σε κατακόρυφες διαδρομές, με επικάλυψη των αρμών του υαλοπλέγματος πλάτους τουλάχιστον 100mm.
 • Διάστρωση τελικού επιχρίσματος:
  Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος του βασικού επιχρίσματος καθώς και του συναφούς με το σύστημα ασταριού και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες μπορεί να ξεκινήσει η τελική επίστρωση. Η διάστρωση του τελικού επιχρίσματος μπορεί να γίνει τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά. Η διαμόρφωση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ανάλογα με το είδος επιχρίσματος και την επιθυμητή δομή η διαμόρφωση μπορεί να γίνει με κατάλληλο εργαλείο. Το πάχος των στρώσεων δεν επιτρέπεται να μειωθεί κάτω από τα απαιτούμενα πάχη ελάχιστης στρώσης.
 • Καθαρισμός Εργοταξιακού Χώρου:
  Απομάκρυνση μπαζών, συσκευασιών, φερτών υλικών και σκουπιδιών του χώρου και σχολαστικός καθαρισμός του εργοταξιακού χώρου. Ο χώρος παραδίδεται στην ίδια ή σε καλύτερη κατάσταση απ΄αυτήν που παραδόθηκε στο συνεργείο μας.

 

Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Τα κυριότερα συστήματα  εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τα παρακάτω και ο διαχωρισμός τους γίνεται ανάλογα με το βασικό θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται σε κάθε σύστημα.

 • Σύστημα με εξηλασμένη  γραφιτούχα πολυστερίνη XPS (π.χ. X-ENERGY της DOW)
 • Σύστημα με εξηλασμένη  πολυστερίνη XPS (π.χ. STYROFOAM της DOW)
 • Σύστημα με διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη (π.χ. NEOPOR),
 • Σύστημα με διογκωμένη πολυστερίνη EPS (π.χ. ),
 • Σύστημα με πετροβάμβακα (π.χ. FIBRANgeo της FIBRAN),
 • Σύστημα με οικολογικά ή βιολογικά υλικά (π.χ. EDILFIBER,TECNODENS, NATURTHERM)

Επιπρόσθετα ανάλογα με το είδος των επιχρισμάτων που χρησιμοποιούνται μετά την θερμομονωτική στρώση του συστήματος διακρίνονται σε οργανικά και ανόργανα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης

Η εταιρεία μας, σας προσφέρει κορυφαία και προσεκτικά επιλεγμένα συστήματα:

Συστήματα θερμομόνωσης πιστοποιημένα κατά ΕΟΤΑ

Συστήματα με πιστοποιημένα υλικά

Συστήματα θερμομόνωσης πιστοποιημένα κατά ΕΟΤΑ

Ενδεικτικά:

KELYFOS της DOW, με εξηλασμένη γραφιτούχα πολυστερίνη KELYFOS XENERGY ενδεικτικού πάχους 5 cm, με λ= 0,030 W/mK

Απαιτούμενα υλικά:

 • XENERGY- STYROFOAM IB-SL 5 cm, της DOW (πλάκες εξωτερικής θερμομόνωσης εξηλασμένης γραφιτούχας πολυστερίνης με λ= 0,030 W/mK ).
 • ΚΟΛΛΑ KELYFOS BOND της ISOMAT (Ινοπλισμένη Kόλλα Τσιμεντοειδούς Βάσεως, ενισχυμένη με ρητίνες για συγκόλληση πλακών εξωτερικής θερμομόνωσης).
 • KELYFOS - PRIMER της ISOMAT (Ακρυλικό Αστάρι νερού ).
 • KELYFOS- FINISH FINE Α 1,5 mm της ISOMAT (έτοιμος λευκός ή έγχρωμος ακρυλικός παστώδης υδαταπωθητικός σοβάς).
 • Υαλόπλεγμα KELYFOS, 160 gr/m2.
 • Γωνιόκρανο σταθερό KELYFOS, PVC με υαλόπλεγμα.
 • Βύσματα Στερέωσης μονωτικών KELYFOS.
 • Μεταλλική Φρέζα για διαμόρφωση πατούρας.
 • Σφραγιστική και Συγκολλητική Πολυουρεθανική Μαστίχη (HYPERSEAL).
 • Αφρός Πολυερουθάνης GREAT STUFF PRO DOW για πλήρωση κενών.

 

VITEXTHERM της VITEX, με Διογκωμένη Λευκή Πολυστερίνη EPS 80, πάχους 2-10 cm, με λ= 0,036 W/mK

Απαιτούμενα υλικά:

 • Καρφωτό βύσμα (8x60mm): για τη στερέωση του Οδηγού Εκκίνησης. Χρησιμοποιείται σε τούβλο, σε σκυρό-δεμα και άλλα συμπαγή & διάτρητα δομικά υλικά.
 • Μεταλλικός Οδηγός Εκκίνησης Αλουμινίου 5 cm: για την ευθυγράμμιση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης VITEXTHERM
 • VITEXTHERM Πλάκες Διογκωμένης Λευκής Πολυστερίνης EPS 80/5, πάχους 5 cm με λ= 0,036 W/mK,
 • Μεταλλική Φρέζα για διαμόρφωση πατούρας: Οδοντωτή σπάτουλα (10mm X 10mm) με ξύλινη λαβή για την εφαρμογή των κονιαμάτων GNK 10G & GNK 20W στις θερμομονωτικες πλάκες
 • VITEXTHERM GNK 10 G: Ινοπλισμένο Κονίαμα Τσιμεντοειδούς Βάσης για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης στις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων,
 • GNK FOAM: Αφρός πολυουρεθάνης για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών πολυστερίνης στις εξωτε-ρικές επιφάνειες κτιρίων
 • ΜΑΧΙ GUN FOAM – Χαμηλής Διόγκωσης: Αφρός πολυουρεθάνης χαμηλής διόγκωσης πιστολιού που χρησι-μοποιείται για την πλήρωση διάκενων μεταξύ των πλακών πολυστερίνης.
 • VITEXTHERM GNK 20W : Ινοπλισμένο Λευκό Κονίαμα Τσιμεντοειδούς βάσης . Σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα χρησιμοποιείται για την επικάλυψη θερμομονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης
 • VITEXTHERM Αντιαλκαλικό Yαλόπλεγμα βαρέως τύπου 160 gr/m² : για την ενίσχυση του ινοπλισμένου κονιάματος, πιστοποιημένο κατά ETAG.
 • GRANIKOT PRIMER: Λευκό ακρυλικό ανάγλυφο υπόστρωμα ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες από σοβά, τσιμέντο και επιφάνειες βαμμένες με υδατοδιαλυτά χρώματα (πλαστικά, ακρυλικά κ.λ.π.) Άοσμο, φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε Πτητικές Οργανικές Ενώσεις και δεν περιέχει αμμωνία. Χρωματίζεται μέσω του Συστήματος Δημιουργίας αποχρώσεων Colorfull της Vitex,
 • GRANIKOT ACRYLIC: Υψηλής ποιότητας ακρυλικός σοβάς ιδανικός για προσόψεις κτιρίων, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες με άριστες προστατευτικές ιδιότητες απέναντι στην UV ακτινοβολία. Είναι εξαιρετικά συμπαγής, έχει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα. Χρωματίζεται μέσω του Συστήματος Δημιουργίας αποχρώσεων Colorfull της Vitex,
 • Πλαστική Σπάτουλα : για την δημιουργία τελικής υφής στα επιχρίσματα GRANIKOT ACRYLIC και GRANIKOT SILICONE,
 • ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ με επικολλημένο υαλόπλεγμα τοποθετείται  στις εξωτερικές γωνίες (ακμές) του κτιρίου. Εφαρμόζεται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η επιφάνειά και να είναι προστατευμένη από ενδεχόμενες κρούσεις. Τοποθετείται πρώτα το κονίαμα GNK20W και μετά εγκιβωτίζεται σε αυτή το γωνιόκρανο.  Σε πιθανή σύνδεση γωνιοκράνων (για ακμές > 2,5 m) τα τεμάχια πρέπει να επικαλύπτονται με πλέγμα.
 • ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ με επικολλημένο υαλόπλεγμα (10x10 cm).  Χρησιμοποιούνται κατά τη μετάβαση από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες. (π.χ. άνω ακμή παραθύρων & πορτών , στεγαστή βεράντα). Τοποθετείται πρώτα το κονίαμα GNK 20W και μετά εγκιβωτίζεται σε αυτό το γωνιόκρανο με νεροσταλλάκτη. Σε πιθανή σύνδεση νεροσταλλακτών ( >2,5m) τα τεμάχια πρέπει να επικαλύπτονται με υαλόπλεγμα. Το τεμάχιο χρησιμοποιείται για την προστασία των οριζόντιων επιφανειών από τους ρύπους που έχουν επικαθίσει στα κατακόρυφα τμήματα.
 • Στις γωνίες των ανοιγμάτων πρόσοψης τοποθετείται  ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ.  Το πλέγμα μπορεί να παραλάβει διαγώνιες τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται στα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα κ.α.)
 • ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (τύπου Ε) με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τοποθετείται για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε ευθύγραμμη πλευρά.
 • ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (τύπου V) με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τοποθετείται για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε εσωτερική γωνία.

 

Weber.therm Family Plus της WEBER, με Διογκωμένη Λευκή Πολυστερίνη EPS 100, ενδεικτικού πάχους 5 cm, με λ= 0,035 W/mK

Απαιτούμενα υλικά:

 • WEBER.THERM F 100/50 (πλάκες εξωτερικής θερμομόνωσης διογκωμένης πολυστερίνης EPS 100, 5 cm, με λ=0,035 W/mK)
 • Κόλλα WEBER.THERM AP 50 SYSTEM (Kόλλα Τσιμεντοειδούς Βάσεως, ενισχυμένη με ρητίνες για συγκόλληση πλακών εξωτερικής θερμομόνωσης)
 • WEBER .PRIM (αστάρι προετοιμασίας υπόβαθρου)
 • WEBER .COTE RIVIERA R 1,2 mm ( ακρυλικός σοβάς )
 • Υαλόπλεγμα WEBER.THERM RE160 (πλέγμα εξωτερικής θερμομόνωσης βαρέως τύπου, 160 gr/m2)
 • Γωνιόκρανο σταθερό PVC με υαλόπλεγμα
 • Πλαστικά βύσματα WEBER.THERM TA6 στερέωσης θερμομονωτικών πλακών.
 • Πλαστική φρέζα για διαμόρφωση πατούρας .
 • Πολυουρεθανική Μαστίχη .
 • Αφρός Πολυουρεθάνης για πλήρωση κενών.

 

Συστήματα με πιστοποιημένα υλικά

Έχουν τα ίδια ή και καλύτερα χαρακτηριστικά με τα Πιστοποιημένα κατά ΕΟΤΑ συστήματα και έχουν αποδείξει στην πράξη τις αξιοθαύμαστες επιδόσεις τους και την εξαιρετική αντοχή τους.

Ενδεικτικά:

Σύστημα με Πιστοποιημένα Υλικά, με Εξηλασμένη Πολυστερίνη XPS της DOW (STYROFOAM), Υψηλών Επιδόσεων, πάχους 5-10 cm, (λ= 0,033 W/mK)

Απαιτούμενα υλικά:

 • Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS, πάχους 5-10 cm, υψηλών επιδόσεων της DOW (STYROFOAM), με λ= 0,033 W/mK
 • ISOMAT AK-T55 ( Ινοπλισμένη Kόλλα Τσιμεντοειδούς Βάσεως, ενισχυμένη με ρητίνες για συγκόλληση πλακών εξωτερικής θερμομόνωσης).
 • Έγχρωμος ακρυλικός σοβάς GRANIKOT ACRYLIC της VITEX, σε φινίρισμα flat με κοκκομετρία 1,5mm (Υψηλής ποιότητας ακρυλικός σοβάς, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες με άριστες προστατευτικές ιδιότητες απέναντι στην UV ακτινοβολία. Είναι εξαιρετικά συμπαγής, έχει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία και τη διακόσμηση τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών επιφανειών (σοβά, σκυρόδεμα, θερμομονωτικά συστήματα για την πρόσοψη κτιρίων)
 • Υαλόπλεγμα (πλέγμα εξωτερικής θερμομόνωσης βαρέως τύπου, 160 gr/m2).
 • Γωνιόκρανο σταθερό PVC με υαλόπλεγμα εκατέρωθεν, για ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών.
 • Πλαστικά βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών (αγκύρια μηχανικής στήριξης).
 • Πλαστική Φρέζα για διαμόρφωση πατούρας.
 • Σφραγιστική και Συγκολλητική Πολυουρεθανική Μαστίχη (ΗYPERSEAL της ALCHIMICA ή FLEX-PU 40 της ISOMAT).
 • Αφρός Πολυουρεθάνης GREAT STUFF PRO της DOW για πλήρωση κενών.

 

Σύστημα με Πιστοποιημένα Υλικά, διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης NEOPOR, πάχους 5 cm, υψηλών επιδόσεων της BASF με λ= 0,032 W/mK

Απαιτούμενα υλικά:

 • Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης γραφιτούχας πολυστερίνης NEOPOR, πάχους 5 cm, υψηλών επιδόσεων της BASF, πάχους 5 cm, υψηλών επιδόσεων της DOW (STYROFOAM)
 • ISOMAT AK-T55 ( Ινοπλισμένη Kόλλα Τσιμεντοειδούς Βάσεως, ενισχυμένη με ρητίνες για συγκόλληση πλακών εξωτερικής θερμομόνωσης).
 • MARMOCRET PLUS FINE 1,3mm της ISOMAT (Υδαταπωθητικός Ρητινούχος Έτοιμος Σοβάς Τσιμεντο-ειδούς Βάσεως).
 • Εναλλακτικά και κατόπιν συμφωνίας (δεν αλλάζει η τιμή) μπορεί να χρησιμοποιηθεί έγχρωμος ακρυλικός σοβάς GRANIKOT ACRYLIC φινίρισμα flat με κοκκομετρία 1,5mm της VITEX (Υψηλής ποιότητας ακρυλικός σοβάς, ανθεκτικός στις καιρικές συνθήκες με άριστες προστατευτικές ιδιότητες απέναντι στην UV ακτινοβολία. Είναι εξαιρετικά συμπαγής, έχει άριστη πρόσφυση και ελαστικότητα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία και τη διακόσμηση τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών επιφανειών (σοβά, σκυρόδεμα, θερμομονωτικά συστήματα για την πρόσοψη κτιρίων)
 • Υαλόπλεγμα (πλέγμα εξωτερικής θερμομόνωσης βαρέως τύπου, 160 gr/m2).
 • Γωνιόκρανο σταθερό PVC με υαλόπλεγμα εκατέρωθεν, για ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών.
 • Πλαστικά βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών (αγκύρια μηχανικής στήριξης).
 • Πλαστική Φρέζα για διαμόρφωση πατούρας.
 • Σφραγιστική και Συγκολλητική Πολυουρεθανική Μαστίχη (ΗYPERSEAL της ALCHIMICA ή FLEX-PU 40 της ISOMAT).
 • Αφρός Πολυουρεθάνης GREAT STUFF PRO DOW για πλήρωση κενών.

 

Σύστημα με Πιστοποιημένα Υλικά, με Διογκωμένη Λευκή Πολυστερίνη EPS 80-120/50-80, πάχους 5-8 cm,με λ=0,034 W/mK

Απαιτούμενα υλικά:

 • Πάνελ Πρόσοψης EPS 80-120/50-80 (Πλάκες Εξωτερικής Θερμομόνωσης Διογκωμένης Λευκής Πολυστερίνης, πυκνότητας 80 έως 120 και πάχους 5-8 cm, με λ=0,034 W/mK ).
 • ISOMAT AK-T55 (Ινοπλισμένη Kόλλα Τσιμεντοειδούς Βάσεως, ενισχυμένη με ρητίνες για συγκόλληση πλακών εξωτερικής θερμομόνωσης).
 • MARMOCRET PLUS FINE 1,3 mm της ISOMAT ( Υδαταπωθητικός Ρητινούχος Έτοιμος Σοβάς Τσιμεντοειδούς Βάσεως ).
 • Υαλόπλεγμα (πλέγμα εξωτερικής θερμομόνωσης βαρέως τύπου, 160 gr/m2 ).
 • Γωνιόκρανο σταθερό PVC με υαλόπλεγμα εκατέρωθεν, για ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών.
 • Πλαστικά βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών.
 • Πλαστική Φρέζα για διαμόρφωση πατούρας.
 • Σφραγιστική και Συγκολλητική Πολυουρεθανική Μαστίχη (ΗYPERSEAL ή FLEX-PU 40 της ISOMAT).
 • Αφρός Πολυερουθάνης GREAT STUFF PRO DOW για πλήρωση κενών.

 

Για όλα τα προαναφερθέντα, υπάρχουν πιστοποιήσεις από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, τα οποία θα θέσουμε στην διάθεσή σας άμεσα, σε πρώτη ζήτηση. Tα ίδια ισχύουν KAI για τα Υλικά Στεγανοποίησης και Υγρομόνωσης που χρησιμοποιεί η εταιρεία μας. Αντίστοιχα και για τα ενεργειακά κουφώματα, τις αντλίες θερμότητας και τον φωτισμό LED της εταιρείας μας.

Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται από πιστοποιημένο συνεργείο, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη προσοχή:

 • στην τήρηση όλων των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και χρησιμοποίηση όλων των τεχνικών και μέσων ορθής τεχνικής  πρακτικής
 • στην ολοκλήρωση των εργασιών με διακριτικότητα, ευγένεια και μηδενική όχληση για εσάς και τους γείτονές σας
 • στην αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
 • στην ικανοποίηση ακόμα και των πιο ιδιαίτερων απαιτήσεών σας
 • στην παράδοση του χώρου του έργου σε υποδειγματική κατάσταση

Eσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας

Τι είναι

Εσωτερική θερμομόνωση των τοίχων του κτηρίου είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εσωτερικό μέρος όλων των κατακόρυφων εξωτερικών τοίχων του κτηρίου. Η επιλογή της εσωτερικής θερμομόνωσης σε ένα κτήριο γίνεται εάν δεν είναι εφικτή η εξωτερική θερμομόνωση του κτιρίου.

Πως γίνεται  

Επιλέγεται το κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί το οποίο στερεώνεται στην εσωτερική πλευρά των εξωτερικών τοίχων του κτηρίου είτε με μηχανική στήριξη , είτε με κόλλα και στη συνέχεια καλύπτεται με γυψοσανίδες. Ακολουθεί ο χρωματισμός της επιφάνειας των γυψοσανίδων με κατάλληλα υλικά.

Ένας εναλλακτικός τρόπος εσωτερικής θερμομόνωσης τοίχων είναι η χρησιμοποίηση έτοιμων θερμομονωτικών πανέλ knauf intherm το οποίο αποτελείται από άνθυγρη γυψοσανίδα KNAUF και θερμομονωτική πλάκα γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS 80 με λ=0,032 w/m.k..

Η επιλογή αυτής της λύσης εσωτερικής θερμομόνωσης μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ωφέλιμου εσωτερικού χώρου.

Προτεινόμενα συστήματα

Εσωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας - Προτεινόμενα συστήματα

Σύστημα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Τοίχων με Πιστοποιημένα Υλικά, από εξηλασμένη πολυστερίνη XPS υψηλών επιδόσεων, πάχους 5 cm, (λ= 0,029 W/mK) και γυψοσανίδα 9,5 mm.

Απαιτούμενα υλικά:

 • Πάνελ Πρόσοψης XPS 5 cm (Πλάκες θερμομόνωσης εξηλασμένης πολυστερίνης, υψηλών επιδόσεων, 5 cm, με λ=0,0275 W/mK)
 • Γυψοσανίδα KNAUF ST 9,5 X 2500 mm
 • Γάζα ενίσχυσης αρμών
 • FUGENFULLER ( Στόκος σπεκουλαρίσματος Γυψοσανίδας )
 • Πολυουρεθανική μαστίχη (HYPERSEAL)
 • Αφρός Πολυερουθάνης για πλήρωση κενών
 • INSTA-STIK FC GUN ADHESIVE ( Πολυουρεθανική κόλλα της DOW ).
 • Επιλεγμένα χρώματα από την τεράστια γκάμα της Vitex (ή άλλων αναλόγου επιπέδου εταιρειών

Περιγραφή εργασιών:

 • Έλεγχος υποβάθρου – Απομάκρυνση σαθρών στοιχείων της επιφάνειας όπου απαιτείτε..
 • Επικόλληση θερμομονωτικών πλακών στην επιφάνεια της τοιχοποιίας με πολυουρεθανική κόλλα INSTA-STIK FC GUN ADHESIVE.
 • Πλήρωση των κενών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών με αφρό πολυουρεθάνης και στεγανοποίηση όπου απαιτείται με πολυουρεθανική μαστίχα.
 • Επικόλληση γυψοσανίδας στην επιφάνεια του θερμομονωτικού υλικού με πολυουρεθανική κόλλα INSTA-STIK
 • Στοκάρισμα των αρμών της γυψοσανίδας και ενίσχυση αυτών με γάζα.
 • Χρωματισμός με κατάλληλα χρώματα,
 • Καθαρισμός Εργοταξιακού Χώρου

 

Σύστημα Εσωτερικής Θερμομόνωσης Οροφής με Πιστοποιημένα Υλικά, από εξηλασμένη πολυστερίνη XPS υψηλών επιδόσεων, πάχους 5 cm, (λ= 0,029 W/mK) και κόλλα – πλέγμα – σοβά.

Απαιτούμενα υλικά:

 • Πάνελ Πρόσοψης XPS 5 cm (Πλάκες θερμομόνωσης εξηλασμένης πολυστερίνης, υψηλών επιδόσεων, 5cm, με λ=0,0275 W/mK)
 • ISOMAT ETICS FIX ( Ινοπλισμένη Kόλλα Τσιμεντοειδούς Βάσεως, ενισχυμένη με ρητίνες για συγκόλληση πλακών θερμομόνωσης και ενσωμάτωση του υαλοπλέγματος)
 • MARMOCRET FINISH C FINE 1,3mm της ISOMAT (Υδαταπωθητικός Ρητινούχος Έτοιμος Σοβάς Τσιμεντοειδούς Βάσεως )
 • Υαλόπλεγμα (Πλέγμα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Βαρέως τύπου 160 gr/m2 )
 • Πλαστικά βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών (αγκύρια μηχανικής στήριξης)
 • Πλαστική Φρέζα για διαμόρφωση πατούρας
 • Επιλεγμένα χρώματα από την τεράστια γκάμα της Vitex (ή άλλων αναλόγου επιπέδου εταιρειών

Περιγραφή εργασιών:

 • Έλεγχος υποβάθρου – Προετοιμασία επιφάνειας – Θερμοκρασίες εφαρμογής: Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα. Οι θερμοκρασίες κατά την εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30° C.
 • Κόλληση θερμομονωτικών πλακών στην οροφή.
 • Τοποθέτηση βυσμάτων αγκύρωσης (αγκυρίων μηχανικής στήριξης πλακών): Μετά από επαρκή στερεοποίηση της κόλλας θα ξεκινήσει η διάτρηση των οπών των βυσμάτων αγκύρωσης και κατόπιν η τοποθέτησή τους.
 • Πλήρωση των κενών μεταξύ των θερμομονωτικών πλακών με αφρό πολυουρεθάνης και στεγανοποίηση όπου απαιτείται με πολυουρεθανική μαστίχη
 • Διάστρωση του βασικού επιχρίσματος και ενσωμάτωση του οπλισμού: Αρχικά με οδοντωτή σπάτουλα διαστρώνεται πάνω στην κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια του μονωτικού υλικού, στρώση κατάλληλα προετοιμασμένου υλικού βασικού επιχρίσματος (κόλλας). Στην πρώτη στρώση του βασικού επιχρίσματος που έχει μόλις διαστρωθεί και είναι σε υγρή μορφή ενσωματώνεται το υαλόπλεγμα οπλισμού. Η εφαρμογή γίνεται από πάνω προς τα κάτω, είτε σε κάθετες είτε σε κατακόρυφες διαδρομές, με επικάλυψη των αρμών του υαλοπλέγματος πλάτους τουλάχιστον 100mm.
 • Διάστρωση τελικού επιχρίσματος: Μετά από επαρκή χρόνο στεγνώματος του βασικού επιχρίσματος καθώς και του συναφούς με το σύστημα ασταριού και εφόσον οι καιρικές συνθήκες είναι κατάλληλες μπορεί να ξεκινήσει η τελική επίστρωση. Η διάστρωση του τελικού επιχρίσματος μπορεί να γίνει τόσο με το χέρι όσο και μηχανικά. Η διαμόρφωση μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Ανάλογα με το είδος επιχρίσματος και την επιθυμητή δομή η διαμόρφωση μπορεί να γίνει με κατάλληλο εργαλείο. Το πάχος των στρώσεων δεν επιτρέπεται να μειωθεί κάτω από τα απαιτούμενα πάχη ελάχιστης στρώσης.
 • Χρωματισμός με κατάλληλα χρώματα
 • Καθαρισμός Εργοταξιακού Χώρου

 

 

 

Εκτίμηση κόστους / Προσφορά

Ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας και θα σας στείλουμε την προσφορά μας.

Έκπτωση 10% για προσφορές μέσω Internet.