Μονώσεις ταρατσών

Τα δώματα είναι εκείνα τα τμήματα του εξωτερικού κελύφους που δέχονται εντονότερα από όλα τα άλλα τις περιβαλλοντικές επιδράσεις (βροχή, χιόνι ,παγετός ,αέρας, ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασιακές καταπονήσεις κλπ). Η έντονη καταπόνησή τους και η συνήθως πλημμελής συντήρηση και επισκευή τους, είναι μερικοί από τους λόγους που σε αυτά εμφανίζονται οι μεγαλύτερες φθορές και προβλήματα.

Αποκολλήσεις υλικών, διογκώσεις στις στρώσεις, πρόωρη γήρανση των στεγανοποιητικών και θερμομονωτικών υλικών, θραύσεις και ρυγματώσεις, σχηματισμός εξανθημάτων και κηλίδων στην οροφή είναι οι πλέον συνήθεις φθορές που εμφανίζονται στα δώματα και που, ως επί το πλείστον, οφείλονται και στην ελλιπή, κακή ή πλημμελή αρχική μόνωσή τους.

Ο σωστός σχεδιασμός στις μονώσεις και η τήρηση των βασικών αρχών της οικοδομικής αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ελαχιστοποίηση όλων αυτών των προβλημάτων και την ορθή λειτουργία του δώματος. Επιπροσθέτως, η συνεχής συντήρηση και η αποκατάσταση τυχόν εμφανιζόμενων φθορών συμβάλλουν στην επιμήκυνση της διάρκειας της ζωής τους

Η άρτια και πλήρης μόνωση της ταράτσας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη:

 • για την αποφυγή εισροής υγρασίας, ανάπτυξης μούχλας – μυκήτων
 • για την αποφυγή διάβρωσης τμημάτων των επιχρισμάτων, της τοιχοποιίας αλλά ακόμη και του φέροντος οργανισμού του κτιρίου,
 • για να έχουμε έως και 30% (ανάλογα με την επιφάνεια και την υφιστάμενη κατάσταση) εξοικονόμηση ενέργειας & χρημάτων λόγω θερμικών απωλειών. Εξοικονομούμε έτσι μεγάλα ποσά που δαπανούμε άσκοπα για την θέρμανση και ψύξη του κτιρίου, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα και καλύτερα αποτελέσματα και προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων

Σε όλες τις εφαρμογές γίνεται θερμική απεικόνιση της επιφανείας με τη χρήση ειδικής κάμερας πριν και μετά τη μόνωση. Έτσι, πριν την εφαρμογή της μονώσεως επιτυγχάνεται μία πλήρης καταγραφή των θερμικών απωλειών της επιφάνειας, και στο τέλος των εργασιών παρέχεται μια αδιαμφισβήτητη απόδειξη για την αποτελεσματικότητά της.

Βασικές στρώσεις στις Μονώσεις Ταράτσας:

Στρώση δημιουργίας ρύσεων

Στρώση θερμομόνωσης

Στρώση στεγάνωσης

Τελική επίστρωση

Στρώση δημιουργίας ρύσεων

Αυτή η στρώση εφαρμόζεται μόνο όταν οι υφιστάμενες κλίσεις (ρύσεις) της ταράτσας είναι ανύπαρκτες ή για οποιονδήποτε λόγο ανεπαρκείς, με αποτέλεσμα να λιμνάζουν νερά σε τμήμα/τα της ταράτσας. Στις περιπτώσεις αυτές δημιουργούμε τις απαραίτητες κλίσεις, με κατάλληλη επίστρωση υλικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Γαρμιλομπετόν ή Τσιμεντοκονίαμα: Οικονομική επιλογή, με υψηλή αντοχή, αλλά με μεγάλο βάρος ανά τ.μ. Πρέπει να αποφεύγεται σε περίπτωση παλαιών κατασκευών, ιδιαίτερα αν συνυπάρχει πρόβλημα στατικότητας στο κτίριο,
 • Αφρομπετό ή περλομπετό: Λίγο ακριβότερη επιλογή, που όμως έχει μικρό βάρος ανά τ.μ. Πρέπει να προτιμάται ειδικά σε περίπτωση παλαιών κατασκευών και υποχρεωτικά αν συνυπάρχει πρόβλημα στατικότητας στο κτίριο,
 • Εξηλασμένη Πολυστερίνη XPS: Φαινομενικά η ακριβότερη επιλογή. Xρησιμοποιούμε πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XPS κλιμακούμενου πάχους, που τις τοποθετούμε κατάλληλα, ώστε να δημιουργήσουμε τις κατά περίπτωση απαιτούμενες κλίσεις. Έτσι ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε και την θερμομόνωση της ταράτσας, γι’αυτό και λέμε ότι τελικά είναι η πιο οικονομική επιλογή (2 σε 1).

Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις παρότι οι υφιστάμενες ρύσεις είναι ανεπαρκείς, για λόγους οικονομίας και σε μεγάλες επιφάνειες (π.χ. μεγάλες ταράτσες σε δημόσια κτίρια, σχολεία κ.λ.π.) η στρώση αυτή παραλείπεται και εφαρμόζεται είτε απλή στεγάνωση με ασφαλτόπανα όπου πλέον έχουμε πολύ περιορισμένη βατότητα και λιμνάζοντα νερά, είτε ανεστραμμένη μόνωση.

 

Στρώση θερμομόνωσης

Το θερμομονωτικό υλικό που θεωρείται το πλέον κατάλληλο για το δώμα (ταράτσα), είναι οι πλάκες Eξηλασμένης Πολυστερίνης XPS με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,030 W/mΚ - 0,033 W/mK και εξαιρετική αντοχή σε θλίψη. Οι θερμομονωτικές πλάκες (φύλλα) τοποθετούνται χωρίς διάκενα μεταξύ τους και καλύπτοντας το σύνολο της επιφάνειας του δώματος για την αποφυγή θερμογεφυρών. Η ορθή θέση της θερμομονωτικής στρώσης είναι πάνω από την πλάκα του οπλισμένου σκυροδέματος και όχι από κάτω. Μόνο έτσι αξιοποιείται η θερμοχωρητικότητα της πλάκας και περιορίζεται η επίδραση των θερμογεφυρών.

Το πάχος του θερμομονωτικού υλικού θα πρέπει να εξασφαλίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.). Είναι ιδιαίτερα συμφέρον να εφαρμόζουμε μεγαλύτερα πάχη θερμομόνωσης, εξασφαλίζοντας χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

ένα 1 cm μεγαλύτερο πάχος σε σχέση με τα 5 cm, επιφέρει 20 % λιγότερες απώλειες και κατ’ επέκταση 20 % λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και χρημάτων.

Εναλλακτικά αντί της Eξηλασμένης Πολυστερίνης XPS, χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά, που όμως μειονεκτούν σε κάποιους τομείς:

 • Αφρός Πολυουρεθάνης (Ακριβότερη επιλογή, περιορισμένη επισκεψιμότητα-βατότητα)
 • Υγρές επαλειφόμενες οπλισμένες μεμβράνες (Φθηνή επιλογή, αλλά με υποτυπώδη θερμομόνωση, περιορισμένη επισκεψιμότητα-βατότητα, ανάγκη συχνής συντήρησης και επανεπάλειψης κ.λ.π.)
  κ.ά.

 

Στρώση στεγάνωσης

Οι λύσεις στεγανοποίησης της ταράτσας που καλύπτουν τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις, όσον αφορά τις αντοχές, την ελαστικότητα, την διάρκεια ζωής κλπ είναι:

 • Με ελαστομερή ασφαλτόπανα
 • Με μεμβράνες PVC, FPO … κλπ
 • Με υγρές επαλειφόμενες οπλισμένες μεμβράνες (Hyperdesmo, Isoflex, Neoroof … κ.λ.π.)

 

Τελική επίστρωση

Η στρώση βατότητας δεν αποτελεί βασική στρώση της μόνωσης του δώματος αλλά σχετίζεται με το είδος της χρήσης του. Όταν η χρήση του δώματος είναι περιορισμένη, δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή στρώσης βατότητας. Σε αυτή την περίπτωση η τελική στρώση της μόνωσης είναι η στεγανοποίηση με τεχνικά χαρακτηριστικά για τελική στρώση και αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία ( ασφαλτόπανα, υγρές επαλειφόμενες οπλισμένες μεμβράνες κ.λ.π.).

Όταν το συμβατικό δώμα είναι διαμορφωμένο ως βατό, μπορεί να επικαλυφθεί με πλάκες πεζοδρομίου, πλακίδια, μάρμαρα, βιομηχανικό beton, βότσαλο, deck, κλπ.

Η προστασία της στεγανοποίησης και ο διαχωρισμός της, με γεωύφασμα ή πολυαιθυλένιο, από την πλακόστρωση είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί εμποδίζει την αυτούσια μεταφορά των θερμικών συστολοδιοαστολών που προκαλούν καταπόνηση και πρόωρη γήρανση της στεγάνωσης.

Η δημιουργία περιμετρικών αρμών διαστολής και ενδιάμεσων, στην στρώση βατότητας είναι ιδιαίτερα αναγκαία για την αποφυγή καταπόνησης και αποκόλλησης της στεγάνωσης από τα στηθαία, την μη πρόκληση ρηγματώσεων στα στηθαία και στους σοβάδες.

Τέλος μια άλλη εναλλακτική λύση θερμομόνωσης και τελικής επικάλυψης είναι το σύνθετο θερμομονωτικό  πλακίδιο ,που συντίθενται από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5-8 cm και τσιμεντόπλακα υπόλευκη, πάχους 2 cm. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 60x30 cm.

 

Κατηγορίες μονώσεων και βασικά προτεινόμενα συστήματα

Απλή υγρομόνωση - στεγάνωση ταράτσας

Δώμα με επαρκείς υφιστάμενες κλίσεις (ρύσεις)

Δώμα με ανεπαρκείς υφιστάμενες κλίσεις (ρύσεις)

Δώμα με επαρκείς υφιστάμενες κλίσεις (ρύσεις)

Στεγάνωση όλης της επιφάνειας, με Ασφαλτική Μεμβράνη (ασφαλτόπανο) Esha 4,5 kgr/m2 με ψηφίδα γκρι.

Περιγραφή εργασιών εφαρμογής και υλικά:

 1. Έλεγχος υποβάθρου – Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα. Εκτελούνται όλες οι απαραίτητες σχετικές εργασίες, με χρήση ειδικών εργαλείων (ξύστρες , πιεστικά κ.λ.π.).
 2. Ακολουθεί η τοπική επισκευή τυχόν ρυγματώσεων και υφιστάμενων ζημιών με χρήση ειδικών ρητινούχων επισκευαστικών κονιαμάτων και υλικών.
 3. Περιμετρικά κτίσιμο και σοβάτισμα των αναμονών σιδηρού οπλισμού με τούβλο, μεταφορά σωληνώσεων, εργασίες απομάκρυνσης και δημιουργία υποδομών επανατοποθέτησης κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων, δεξαμενών, φωτοβολταϊκών πάνελ κ.λπ.
 4. Δημιουργία Φράγματος υδρατμών (επάλειψη της επιφάνειας με ελαστομερές επαλειπτικό στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα με συνθετικές ρητίνες και αντιϋδρόφιλα συστατικά τύπου EshaCoat.)
 5. Επάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι EshaLac 50S (επαλειπτικό ασφαλτικό βερνίκι για την επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης).
 6. Επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης τύπου SBS EshaDien (SBS -20°C)
  (Ελαστομερής 4,5 kgr/m2 με ψηφίδα).
 7. Καθαρισμός Εργοταξιακού Χώρου

 

Στεγάνωση όλης της επιφάνειας με επαλειφόμενο πολυουρεθανικής βάσης Στεγανωτικό - Μονωτικό Ταρατσών νέας τεχνολογίας (HYPERDESMO - LV)

Περιγραφή εργασιών εφαρμογής και υλικά:

 1. Έλεγχος υποβάθρου – Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα. Εκτελούνται όλες οι απαραίτητες σχετικές εργασίες, με χρήση ειδικών εργαλείων (ξύστρες , πιεστικά κ.λ.π.).
 2. Τοπικές επισκευές σε ραφές, φωλιές και τριχοειδή με PRIMER PU (αστάρι πρόσφυσης ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης της ALCHIMICA), πολυουρεθανικές μαστίχες HYPERSEAL 25LM (ALCHIMICA) και επισκευαστικά κονιάματα HYGROSMART FIBER (ALCHIMICA).
 3. Περιμετρικά κτίσιμο και σοβάτισμα των αναμονών σιδηρού οπλισμού με τούβλο, μεταφορά σωληνώσεων, εργασίες απομάκρυνσης και δημιουργία υποδομών επανατοποθέτησης κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων, δεξαμενών, φωτοβολταϊκών πάνελ κ.λπ.
 4. Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια και περιμετρικά σε ύψος έως 10 cm, του PRIMER AQUADUR (υδατοδιαλυτό, εποξειδικό αγγυρωτικό αστάρι / επίστρωση, δύο (2) συστατικών της ALCHIMICA), για σφράγισμα των πόρων και αγκύρωση, με ελάχιστη κατανάλωση 150 gr/m2 .
 5. Εφαρμογή σε 2 στρώσεις με ρολό του επαλειφόμενου υγρομονωτικού υλικού HYPERDESMO - LV της ALCHIMICA (ενιαία στεγανή χυτή πολυουρεθανική μεμβράνη χρώματος λευκού, χωρίς ραφές, με ελαστικότητα 800%, για απόλυτη στεγάνωση). Πρόκειται για χαμηλού ιξώδους μεμβράνη που πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη, η οποία μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UVA-UVB, καθώς και σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. Είναι σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΟΤΑ-ΙSO 9001 & ISO 14001.
 6. Καθαρισμός Εργοταξιακού Χώρου.

 

Στεγάνωση όλης της επιφάνειας, με επαλειφόμενο υβριδικό στεγανωτικό ταρατσών νέας τεχνολογίας NEOROOF της NEOTEX, ενισχυμένο με το πολυεστερικό ύφασμα Neotextile®.

Περιγραφή εργασιών εφαρμογής και υλικά:

 1. Έλεγχος Υποβάθρου – Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα. Εκτελούνται όλες οι απαραίτητες σχετικές εργασίες, με χρήση ειδικών εργαλείων (ξύστρες , πιεστικά κ.λ.π.).
 2. Περιμετρικά κτίσιμο και σοβάτισμα των αναμονών σιδηρού οπλισμού με τούβλο, μεταφορά σωληνώσεων, εργασίες απομάκρυνσης και δημιουργία υποδομών επανατοποθέτησης κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων, δεξαμενών, φωτοβολταϊκών πάνελ κ.λπ.
 3. Ακολουθεί η τοπική επισκευή τυχόν ρυγματώσεων και υφιστάμενων ζημιών με χρήση ειδικών ρητινούχων επισκευαστικών κονιαμάτων και υλικών.
 4. Εφαρμογή σε 2 στρώσεις με ρολό του επαλειφόμενου υγρομονωτικού υλικού NEOROOF της NEOTEX, ενισχυμένο με το πολυεστερικό ύφασμα Neotextile®.
 5. Καθαρισμός Εργοταξιακού Χώρου

 

Δώμα με ανεπαρκείς υφιστάμενες κλίσεις (ρύσεις)

Δημιουργία ρύσεων με αφρομπετό ή περλομπετό & Στεγάνωση όλης της επιφάνειας, με Ασφαλτική Μεμβράνη (ασφαλτόπανο) Esha 4,5 kgr/m2 με ψηφίδα γκρι.

Περιγραφή εργασιών εφαρμογής και υλικά:

 1. Έλεγχος υποβάθρου – Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα. Εκτελούνται όλες οι απαραίτητες σχετικές εργασίες, με χρήση ειδικών εργαλείων (ξύστρες , πιεστικά κ.λ.π.).
 2. Ακολουθεί η τοπική επισκευή τυχόν ρυγματώσεων και υφιστάμενων ζημιών με χρήση ειδικών ρητινούχων επισκευαστικών κονιαμάτων και υλικών.
 3. Περιμετρικά κτίσιμο και σοβάτισμα των αναμονών σιδηρού οπλισμού με τούβλο, μεταφορά σωληνώσεων, εργασίες απομάκρυνσης και δημιουργία υποδομών επανατοποθέτησης κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων, δεξαμενών, φωτοβολταϊκών πάνελ κ.λπ.
 4. Δημιουργία ρύσεων με αφρομπετό ή περλομπετό
 5. Δημιουργία Φράγματος υδρατμών (επάλειψη της επιφάνειας με ελαστομερές επαλειπτικό στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα με συνθετικές ρητίνες και αντιϋδρόφιλα συστατικά τύπου EshaCoat. )
 6. Επάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι EshaLac 50S (επαλειπτικό ασφαλτικό βερνίκι για την επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης).
 7. Επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης τύπου SBS EshaDien (SBS -20°C, Ελαστομερής 4,5 kgr/m2 με ψηφίδα).
 8. Καθαρισμός Εργοταξιακού Χώρου.

 

Δημιουργία ρύσεων με αφρομπετό ή περλομπετό & Στεγάνωση όλης της επιφάνειας με επαλειφόμενο πολυουρεθανικής βάσης Στεγανωτικό - Μονωτικό Ταρατσών νέας τεχνολογίας (HYPERDESMO - LV)

Περιγραφή εργασιών εφαρμογής και υλικά:

 1. Έλεγχος υποβάθρου – Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα. Εκτελούνται όλες οι απαραίτητες σχετικές εργασίες, με χρήση ειδικών εργαλείων (ξύστρες , πιεστικά κ.λ.π.).
 2. Τοπικές επισκευές σε ραφές, φωλιές και τριχοειδή με PRIMER PU (αστάρι πρόσφυσης ενός συστατικού, πολυουρεθανικής βάσης της ALCHIMICA), πολυουρεθανικές μαστίχες HYPERSEAL 25LM (ALCHIMICA) και επισκευαστικά κονιάματα HYGROSMART FIBER (ALCHIMICA).
 3. Περιμετρικά κτίσιμο και σοβάτισμα των αναμονών σιδηρού οπλισμού με τούβλο, μεταφορά σωληνώσεων, εργασίες απομάκρυνσης και δημιουργία υποδομών επανατοποθέτησης κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων, δεξαμενών, φωτοβολταϊκών πάνελ κ.λπ.
 4. Δημιουργία ρύσεων με αφρομπετό ή περλομπετό
 5. Εφαρμογή σε όλη την επιφάνεια και περιμετρικά σε ύψος έως 10 cm, του PRIMER AQUADUR (υδατοδιαλυτό, εποξειδικό αγγυρωτικό αστάρι / επίστρωση, δύο (2) συστατικών της ALCHIMICA), για σφράγισμα των πόρων και αγκύρωση, με ελάχιστη κατανάλωση 150 gr/m2 .
 6. Εφαρμογή σε 2 στρώσεις με ρολό του επαλειφόμενου υγρομονωτικού υλικού HYPERDESMO - LV της ALCHIMICA (ενιαία στεγανή χυτή πολυουρεθανική μεμβράνη χρώματος λευκού, χωρίς ραφές, με ελαστικότητα 800%, για απόλυτη στεγάνωση). Πρόκειται για χαμηλού ιξώδους μεμβράνη που πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη, η οποία μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UVA-UVB, καθώς και σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. Είναι σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΟΤΑ-ΙSO 9001 & ISO 14001.
 7. Καθαρισμός Εργοταξιακού Χώρου.

 

Δημιουργία ρύσεων με αφρομπετό & Στεγάνωση όλης της επιφάνειας, με επαλειφόμενο υβριδικό στεγανωτικό ταρατσών νέας τεχνολογίας NEOROOF της NEOTEX, ενισχυμένο με το πολυεστερικό ύφασμα Neotextile®.

Περιγραφή εργασιών εφαρμογής και υλικά:

 1. Έλεγχος Υποβάθρου – Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα. Εκτελούνται όλες οι απαραίτητες σχετικές εργασίες, με χρήση ειδικών εργαλείων (ξύστρες , πιεστικά κ.λ.π.).
 2. Περιμετρικά κτίσιμο και σοβάτισμα των αναμονών σιδηρού οπλισμού με τούβλο, μεταφορά σωληνώσεων, εργασίες απομάκρυνσης και δημιουργία υποδομών επανατοποθέτησης κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων, δεξαμενών, φωτοβολταϊκών πάνελ κ.λπ.
 3. Ακολουθεί η τοπική επισκευή τυχόν ρυγματώσεων και υφιστάμενων ζημιών με χρήση ειδικών ρητινούχων επισκευαστικών κονιαμάτων και υλικών.
 4. Δημιουργία ρύσεων με αφρομπετό.
 5. Εφαρμογή σε 2 στρώσεις με ρολό του επαλειφόμενου υγρομονωτικού υλικού NEOROOF της NEOTEX, ενισχυμένο με το πολυεστερικό ύφασμα Neotextile®.
 6. Καθαρισμός Εργοταξιακού Χώρου.

 

Συμβατική θερμομόνωση και υγρομόνωση - στεγάνωση ταράτσας

Δώμα με επαρκείς υφιστάμενες κλίσεις (ρύσεις)

Δώμα με ανεπαρκείς υφιστάμενες κλίσεις (ρύσεις)

Δώμα με επαρκείς υφιστάμενες κλίσεις (ρύσεις)

Θερμομόνωση και Υγρομόνωση με χρήση θερμομονωτικών πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης XPS, Υψηλών Επιδόσεων 3-6 cm της DOW (STYROFOAM) με λ=0,033 W/mK και Στεγάνωση όλης της επιφάνειας με ινοπλισμένη Κόλλα & Πλέγμα σε 2 στρώσεις. Τελική επίστρωση με επαλειφόμενο Στεγανωτικό Ταρατσών πολυουρεθανικής βάσης HYPERDESMO–LV της εταιρείας ALCHIMICA. Δυνατότητα για τελική επίστρωση με πλακάκι ή ταρατσόπλακα, για διασφάλιση πλήρους βατότητας.
(Εναλλακτική λύση Θερμο-Υγρομόνωσης, εξαιρετικά μικρού βάρους/m2 επιφάνειας)

Περιγραφή εργασιών εφαρμογής και υλικά:

 1. Έλεγχος υποβάθρου – Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα. Εκτελούνται όλες οι απαραίτητες σχετικές εργασίες, με χρήση ειδικών εργαλείων (ξύστρες , πιεστικά κ.λ.π.).
 2. Περιμετρικά κτίσιμο και σοβάτισμα των αναμονών σιδηρού οπλισμού με τούβλο, μεταφορά σωληνώσεων, εργασίες απομάκρυνσης και δημιουργία υποδομών επανατοποθέτησης κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων, δεξαμενών, φωτοβολταϊκών πάνελ κ.λπ.
 3. Ακολουθεί η τοπική επισκευή τυχόν ρυγματώσεων και υφιστάμενων ζημιών με χρήση ειδικών ρητινούχων επισκευαστικών κονιαμάτων και υλικών.
 4. Κόλληση θερμομονωτικών πλακών με χρήση αφρού πολυουρεθανικής βάσης της ISOMAT.
 5. Επικάλυψη της εξωτερικής επιφάνειας των θερμομονωτικών πλακών με ινοπλισμένη κόλλα ETICS της ISOMAT, ενισχυμένη με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα βαρέως τύπου σε δυο στρώσεις. Δημιουργούμε έτσι την επιφάνεια που θα αποτελέσει την βάση εφαρμογής της στεγάνωσης.
 6. Αστάρωμα της επιφάνειας με κατάλληλο βερνίκι για σφράγισμα των πόρων και καλύτερη πρόσφυση του HYPERDESMO - LV
 7. Oικονομική Εφαρμογή σε 2 στρώσεις με ρολό του HYPERDESMO–LV της εταιρείας ALCHIMICA (Ενιαία στεγανή χυτή πολυουρεθανική μεμβράνη χρώματος λευκού, χωρίς ραφές, με ελαστικότητα 800%, για απόλυτη στεγάνωση. Πρόκειται για χαμηλού ιξώδους μεμβράνη που πολυμερίζεται με την υγρασία της ατμόσφαιρας και σχηματίζει μονολιθική στεγανωτική μεμβράνη με άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια. Αποτελείται από καθαρή, ελαστομερή, υδρόφοβη, πολυουρεθανική ρητίνη, η οποία μαζί με ειδικά ανόργανα συστατικά, παρέχει στο προϊόν εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UVA-UVB, καθώς και σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.  Είναι σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΟΤΑ-ΙSO9001 & ISO14001.)
 8. Δυνατότητα για τελική επίστρωση με πλακάκι ή ταρατσόπλακα, για διασφάλιση πλήρους βατότητας
 9. Καθαρισμός εργοταξιακού χώρου.

 

Υποτυπώδης Θερμομόνωση και Στεγάνωση με συνδυασμό επαλειφόμενων NEOTHERM + NEOROOF της NEOTEX, ενισχυμένο με το πολυεστερικό ύφασμα Neotextile®.

Περιγραφή εργασιών εφαρμογής και υλικά:

 1. Έλεγχος υποβάθρου – Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα. Εκτελούνται όλες οι απαραίτητες σχετικές εργασίες, με χρήση ειδικών εργαλείων (ξύστρες , πιεστικά κ.λ.π.).
 2. Περιμετρικά κτίσιμο και σοβάτισμα των αναμονών σιδηρού οπλισμού με τούβλο, μεταφορά σωληνώσεων, εργασίες απομάκρυνσης και δημιουργία υποδομών επανατοποθέτησης κλιματιστικών, ηλιακών θερμοσιφώνων, δεξαμενών, φωτοβολταϊκών πάνελ κ.λπ.
 3. Ακολουθεί η τοπική επισκευή τυχόν ρυγματώσεων και υφιστάμενων ζημιών με χρήση ειδικών ρητινούχων επισκευαστικών κονιαμάτων και υλικών.
 4. Εφαρμογή σε 2 στρώσεις με ρολό του επαλειφόμενου θερμομονωτικού υλικού NEOTHERM της NEOTEX
 5. Εφαρμογή σε 2 στρώσεις με ρολό του επαλειφόμενου υγρομονωτικού υλικού NEOROOF της NEOTEX, ενισχυμένο με το πολυεστερικό ύφασμα Neotextile®.
 6. Καθαρισμός Εργοταξιακού Χώρου.

 

Δώμα με ανεπαρκείς υφιστάμενες κλίσεις (ρύσεις)

Θερμομόνωση και Υγρομόνωση με χρήση θερμομονωτικών πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης XPS, της DOW (STYROFOAM) με λ=0,033 W/mK και δημιουργία ρύσεων με αφρομπετό. Στεγάνωση με Ασφαλτική Μεμβράνη (Ασφαλτόπανο) Esha 4,5 kgr/m2 με ψηφίδα γκρι.
(Δυνατότητα επιπρόσθετης τελικής επίστρωσης με ταρατσόπλακα).

Περιγραφή εργασιών εφαρμογής και υλικά:

 1. Έλεγχος υποβάθρου – Προετοιμασία επιφάνειας : Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, απαλλαγμένο από σαθρά υλικά, σκόνες, υπολείμματα λαδιού και άλλα ξένα σώματα.
 2. Περιμετρικά κτίσιμο και σοβάτισμα των αναμονών σιδηρού οπλισμού με τούβλο (προαιρετικά-με έξτρα χρέωση).
 3. Δημιουργία Φράγματος υδρατμών (επάλειψη της επιφάνειας με ελαστομερές επαλειπτικό στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα με συνθετικές ρητίνες και αντιϋδρόφιλα συστατικά τύπου EshaCoat. )
 4. Διαμόρφωση λουκιού με τσιμεντοκονίαμα στην συμβολή στηθαίου και στρώσης κλίσεων
 5. Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης XPS, υψηλών επιδόσεων 4 cm με λ=0,029 W/mK
 6. Δημιουργία ρύσεων με αφρομπετό ( επτά σακιά τσιμέντο των 50 kgr / m3 )
 7. Επάλειψη επιφάνειας με ασφαλτικό βερνίκι EshaLac 50 S (επαλειπτικό ασφαλτικό βερνίκι για την επικόλληση της ασφαλτικής μεμβράνης).
 8. Επικόλληση ασφαλτικής μεμβράνης τύπου SBS EshaDien (SBS -20°C)
  (Ελαστομερής 4,5 kgr/m2 με ψηφίδα).

 

Ανεστραμμένη θερμομόνωση και υγρομόνωση - στεγάνωση ταράτσας

Η βασική διαφορά της ανεστραμμένης μόνωσης είναι ότι η στεγανοποίηση είναι κάτω από την θερμομονωτική στρώση. Επίσης την χαρακτηρίζει η δυνατότητα μετακίνησης της θερμομονωτικής στρώσης και της επικάλυψης της.

Η λύση της ανεστραμμένης μόνωσης ενδείκνυται και στα παλαιά δώματα που έχουν σωστές κλίσεις, χωρίς όμως θερμομόνωση και στεγάνωση.

 

 

Εκτίμηση κόστους / Προσφορά

Ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας και θα σας στείλουμε την προσφορά μας.

Έκπτωση 10% για προσφορές μέσω Internet.