Μονώσεις στέγης

Με την Μόνωση της Στέγης (π.χ. κεραμοσκεπής), επιτυγχάνουμε να δώσουμε μια οριστική λύση συχνά εμφανιζόμενων προβλημάτων θερμομόνωσης, εισροής υδάτων – υγρασιών, ραγισμένων & σπασμένων κεραμιδιών στη σκεπή σας.

Πλεονεκτήματα Μόνωσης Στέγης

 • Οριστική λύση σε εισροή νερών από βροχή: Διασφαλίζεται απόλυτη στεγανοποίηση στις στέγες.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας: Μείωση λογαριασμών για θέρμανση και ψύξη του σπιτιού σας και συνεπώς γρήγορη απόσβεση της επένδυσή σας.
 • Μείωση εξωτερικής θερμοκρασίας στέγης έως και 50%.
 • Μείωση εσωτερικής θερμοκρασίας κτηρίου έως και 25%.
 • Πλήρης ανακαίνιση της στέγης: Η Κεραμοσκεπή σας θα γίνει σαν καινούρια και θα παραμείνει καινούρια για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Γρήγορη εφαρμογή του συστήματος: Η επισκευή/ανακαίνιση  ολοκληρώνεται σε πολύ μικρό διάστημα.
 • Λόγω της ταχύτατης εφαρμογής του, μπορεί να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλες τις εποχές του χρόνου.
 • Αντισεισμική προστασία - Στατικότητα: Ελάχιστη προσθήκη βάρους στο κτήριο.
 • Πολύ χαμηλό κόστος θερμομόνωσης και υγρομόνωσης: Δεν χρειάζεται να ξηλώσετε την ελαττωματική  κεραμοσκεπή ή στέγη σας.
 • Δεν χρειάζεται ειδική άδεια από πολεοδομία. 
 • Έγγραφη πολυετή εγγύηση 

Οι στέγες μπορούν να θερμομονωθούν είτε:

 • εξ ολοκλήρου εξωτερικά ή,
 • εξ ολοκλήρου εσωτερικά

Η πρώτη περίπτωση συνίσταται κυρίως κατασκευαστικά ενώ η δεύτερη επισκευαστικά. Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η ύπαρξη αερισμού για την αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών.

Τύποι στεγών

Στην θερμομόνωση στεγών διακρίνουμε τις ξύλινες και τις κεκλιμένες στέγες από μπετόν. Ανάλογα δε με τον τύπο κεραμιδιού που χρησιμοποιούνται (καρφωτά/δετά ή λασπωτά), γίνεται και η τελική επιλογή της διαμόρφωσης της τελικής επιφάνειας υποδοχής των κεραμιδιών. Οι στέγες κάτω από τις οποίες συνήθως κατοικούν ή εργάζονται άτομα θεωρούνται ως θερμές στέγες. Σ’ αυτή την περίπτωση η θερμομόνωση γίνεται ή εξωτερικά ή εσωτερικά στην κεκλιμένη επιφάνεια της στέγης. Στην περίπτωση όπου μεταξύ του χώρου της στέγης και του χώρου διαβίωσης μεσολαβεί οριζόντια πλάκα, με περιορισμένη επισκεψιμότητα, τότε η στέγη χαρακτηρίζεται ψυχρή. Σ’ αυτή την περίπτωση η θερμομόνωση γίνεται επί της οριζόντιας πλάκας. Τα θερμομονωτικά υλικά που προορίζονται για τη θερμομόνωση κεκλιμένων στεγών πρέπει να έχουν ιδιότητες κατάλληλες για την εφαρμογή, όπως:

 • Χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, για να χρησιμοποιείται το μικρότερο δυνατό πάχος υλικού.
 • Αντίσταση στη διαπερατότητα υδρατμών, για να μειώνεται ο κίνδυνος συμπύκνωσης υδρατμών στην περιοχή επαφής στοιχείου από σκυρόδεμα και μονωτικού υλικού, όταν το τελευταίο τοποθετείται εσωτερικά.
 • Ευκολία χειρισμού όσον αφορά στο βάρος, στις διαστάσεις, στις μηχανικές αντοχές και στον τρόπο στερέωσης του υλικού.
 • Ευκολία κοπής, διαμόρφωσης και προσαρμογής στα σχήματα των στοιχείων της στέγης.
 • Δυνατότητα καλής συναρμογής των τεμαχίων του μονωτικού υλικού, για να αποφεύγονται οι θερμογέφυρες και οι γραμμές συμπύκνωσης των υδρατμών στους αρμούς του.

Στέγες με επικάλυψη λασπωτά κεραμίδια

Πρακτική τοποθέτησης θερμομόνωσης σε κεκλιμένες στέγες με την μέθοδο λασπωτών κεραμιδιών

 1. Εξομαλυμένη πλάκα οπλ. σκυροδέματος
 2. Εγκιβωτισμός στρώσεων
 3. Συλλεκτήριος αγωγός
 4. Ασφαλτική επάλειψη
 5. SHAPEMATE GRPEC-AP
 6. Ελαφρύ μεταλλικό πλέγμα
 7. Λασπωτά κεραμίδια

Για τη θερμομόνωση στεγών που κατασκευάζονται με πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα συνιστάται η τοποθέτηση του SHAPEMATE™ GREC-AP στην επάνω πλευρά. Ο μηχανικός μας που θα μελετήσει την θερμομόνωση στέγης με επικάλυψη κεραμίδια λασπωτά (“κολυμπητά”), πρέπει να λάβει υπόψη τρεις παράγοντες που καθορίζουν τη σωστή κατασκευή:

 • Πρώτο, θα διαπιστώσει εάν η κλίση της στέγης και ο τύπος κεραμιδιών που έχει επιλέξει μπορούν να εξασφαλίσουν τον επιθυμητό βαθμό υδατοστεγανότητας. Διαφορετικά, να επιλέξει τη θέση και τον τύπο της στεγανωτικής στρώσης που θα χρησιμοποιήσει, δηλ. επαλειπτικό υλικό ή στεγανωτικά φύλλα.
 • Δεύτερο, θα εξασφαλίσει τη στέγη από τους κινδύνους ολίσθησης και ανεμοαναρρόφησης των επιστρώσεών της.
 • Τρίτο, θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της θερμικής καταπόνησης του λασπώματος των κεραμιδιών πάνω σε ένα μονωτικό υλικό υψηλής απόδοσης.

Ενδεικτικά, περιγράφεται η σειρά εργασιών για τη θερμομόνωση στέγης που δεν έχει ανάγκη πρόσθετης στεγανοποίησης:

 • Εξομάλυνση της πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Κατασκευή δοκίδων εγκιβωτισμού του μονωτικού υλικού.
 • Τοποθέτηση και συγκόλληση του SHAPEMATE GRPEC-AP στην πλάκα σκυροδέματος με κατάλληλες ασφαλτικές κόλλες ειδικές για πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ή κόλλα πολυουρεθάνης INSTA-STIK™
 • Στερέωση ελαφρού πλέγματος επάνω στο SHAPEMATE GRPEC-AP με φουρκέτες και αγκύρωσή του στις περιμετρικές δοκίδες εγκιβωτισμού του.
 • Λάσπωμα και τοποθέτηση των κεραμιδιών.
 • Κατασκευή υδρορροής.

Κλασικός τρόπος για καρφωτά κεραμίδια

Η θερμομόνωση της οροφής, που γίνεται με ένα σύστημα αποτελεσματικό και κατάλληλο για τους παραδοσιακούς τύπους υλικών για στέγες, επιτρέπει μια σημαντική μείωση των απωλειών ενέργειας του κτηρίου. Αν εφαρμοστεί επάνω στην κατασκευή, η θερμομόνωση διεξάγει επιπλέον μια σημαντική προστατευτική λειτουργία σε σχέση με την ίδια την κατασκευή, κυρίως όταν είναι από ξύλο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων και για στέγες επικλινείς (ξύλινες ή μπετονένιες), γίνεται χρήση ξύλινων τεγίδων και επιτεγίδων σ’ ένα σχηματισμό, ώστε να υπάρχει εξαερισμός με ένα ενδιάμεσο κενό τμήμα. Μεταξύ των επιτεγίδων η απόσταση συνήθως είναι 315 χιλιοστά, για τη χρήση των συνηθέστερων καρφωτών κεραμιδιών. , για τη χρήση των συνηθέστερων καρφωτών κεραμιδιών. Το DOMAMATE™ ΕC-Α είναι:

 • Έτοιμο για εύκολο κόψιμο με τα χέρια ανά 315 χιλιοστά.
 • Έχει άμεση και ακριβή εφαρμογή στις προκαθορισμένες διαστάσεις μεταξύ των τεγίδων και επιτεγίδων.
 • Μειώνει αισθητά το χρόνο εφαρμογής και τις φύρες, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη θερμομονωτική προστασία.

Τέλος, η στέγη επικεραμώνεται ακολουθώντας τις γνωστές μεθόδους κατασκευής.

Μη χρησιμοποιούμενες σοφίτες

Στα κτήρια στα οποία η σοφίτα δεν χρησιμοποιείται, η θερμομόνωση μπορεί να γίνει τοποθετώντας ένα μονωτικό στρώμα στην επιφάνεια του τελευταίου πατώματος. Σ’ αυτή την περίπτωση θα χρησιμοποιηθεί το ROOFMATE™ SL-AP που θα προσφέρει μια άριστη συνέχεια του μονωτικού στρώματος, απλό στην τοποθέτηση και ανεπηρέαστο από την υγρασία και τις εναλλαγές πήξης-τήξης του νερού.

 

 

Εκτίμηση κόστους / Προσφορά

Ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας και θα σας στείλουμε την προσφορά μας.

Έκπτωση 10% για προσφορές μέσω Internet.