Μονώσεις πυλωτής

Τι είναι

Θερμομόνωση πυλωτής ενός κτηρίου είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης κάτω από την οροφή της πυλωτής του κτηρίου.

Γιατί να μονώσω την πυλωτή του κτηρίου

Η πυλωτή ενός κτηρίου αποτελεί εκείνο το στοιχείο του εξωτερικού κελύφους του κτηρίου που έχει τεράστιες θερμικές απώλειες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο όροφος του κτηρίου που έχει ως δάπεδο την οροφή της πυλωτής να θέλει αρκετή θέρμανση για να ζεσταθεί και μεγάλη ψύξη για να κρυώσει.

Η εξωτερική θερμομόνωση της πυλωτής  αποτελεί την καλύτερη λύση.

Πως γίνεται

Επιλέγεται το κατάλληλο θερμομονωτικό υλικό (διογκωμένη πολυστερίνη, εξηλασμένη πολυστερίνη ή πετροβάμβακας) ανάλογα με τις απαιτήσεις θερμομόνωσης, το οποίο είτε στερεώνεται απευθείας στην οροφή της πυλωτής είτε διαμορφώνεται σύστημα ψευδοροφής με τσιμεντοσανίδα και τοποθετείται μεταξύ της ψευδοροφής και της οροφής της πυλωτής.

Ακολουθεί κατάλληλη στεγανοποιητική στρώση με κατάλληλα επιχρίσματα αντίστοιχη με αυτή της εξωτερικής θερμομόνωσης τοίχων για προστασία της θερμομόνωσης.

 

 

Εκτίμηση κόστους / Προσφορά

Ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας και θα σας στείλουμε την προσφορά μας.

Έκπτωση 10% για προσφορές μέσω Internet.