Εξοικονόμηση ενέργειας & Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων

Η Εξοικονόμηση της Ενέργειας ταυτίζεται με την έννοια της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης της ενέργειας.  Εξοικονομώντας eνέργεια δεν περιστέλλουμε και δεν αναστέλλουμε ενεργειακές ανάγκες. Η εξοικονόμηση της ενέργειας βελτιώνει και δεν μειώνει το επίπεδο διαβίωσης. Εξοικονομούμενη Ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν σπαταλάται, δεν καταναλώνεται και που κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να παραχθεί.

Μια μέση Ελληνική οικογένεια ξοδεύει άσκοπα από 800 έως 2.000 € ετησίως σε ηλεκτρικό ρεύμα και καύσιμο θέρμανσης!!!

Ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτού του ποσού που ξοδεύουμε σε ενέργεια είναι σπατάλη καυσίμων και χρημάτων. Παράλληλα, η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουμε παράγεται κατά το μεγαλύτερο μέρος από συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο- άνθρακα-λιγνίτη) τα οποία ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με διοξείδιο του άνθρακα. Αποτέλεσμα η επιβάρυνση τόσο του φαινόμενου του θερμοκηπίου, όσο και κατ΄επέκταση την εθνική οικονομία (οι κυρώσεις -πρόστιμα που καταβάλει η χώρα λόγω υπέρβασης των ορίων εκπομπών ρύπων, είναι βαρύτατες και μετακυλίονται στους καταναλωτές, τόσο μέσω των λογαριασμών, όσο και μέσω φορολογίας).

Λαμβάνοντας υπόψη μερικές απλές συμβουλές και λαμβάνοντας-υλοποιώντας τα κατάλληλα μέτρα-παρεμβάσεις , μπορούμε να μειώσουμε τους λογαριασμούς ενέργειας από 10-50%, με ταυτόχρονη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων. Επενδύοντας μάλιστα και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταΐκά στέγης, μικρές ανεμογεννήτριες, υβριδικά συστήματα κ.λ.π.), είναι δυνατόν ακόμα και να μηδενίσουμε τα προαναφερθέντα κόστη ή ακόμα και να εξασφαλίσουμε και ένα σοβαρότατο έσοδο, για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας βελτιώνουν τις συνθήκες άνεσης του κτιρίου μας και αποδίδουν οικονομικά οφέλη. Ενημερωθείτε από την G-ECO για τα μέτρα που μπορείτε να εφαρμόσετε ξεκινώντας από την θερμομόνωση του κτιρίου σας, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τις συσκευές που χρησιμοποιείτε και τον φωτισμό. Παράλληλα, ενημερωθείτε για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τα πρόσθετα πλεονεκτήματα που θα μπορούσαν να προσφέρουν στο κτίριό σας, βοηθώντας το περιβάλλον και διατηρώντας τον φυσικό πλούτο μας, εξασφαλίζοντας:

 • Άμεσο οικονομικό όφελος με μειωμένους λογαριασμούς
 • Άμεσο οικονομικό όφελος, αφού αυτόματα αναβαθμίζεται η ενεργειακή κατάταξη και επομένως η εμπορική αξία του ακινήτου σας
 • Βελτίωση ποιότητα ζωής
 • Διασφάλιση ανθρώπινης υγείας
 • Εθνικό κέρδος (μείωση εισαγωγών ενέργειας και προστίμων-δικαιωμάτων για εκπομπή CO2)
 • Κοινωνικό όφελος
 • Εξοικονόμηση φυσικών πόρων
 • Προστασία περιβάλλοντος & αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής (μείωση εκπομπών ρύπων & CO2)

 

Τι είναι Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου;

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου (πολυκατοικίας, μονοκατοικίας ή διαμερίσματος, γραφείων, βιοτεχνίας, βιοηχανίας, δημόσιο ή ιδιωτικό κ.λ.π.) είναι το σύνολο των επεμβάσεων που γίνονται σε αυτό με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό, ζεστό νερό και λοιπές λειτουργίες.

Γιατί να κάνω Ενεργειακή αναβάθμιση σε ένα κτίριο;

Ο τομέας των κτηρίων και των μεταφορών αποτελούν τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη χώρα. Τα κτίρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36-40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά περίπου 25%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη.

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτίρια είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια..Όλα τα κτίρια που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα μετά το 1980 είναι μονωμένα σε “βασικό επίπεδο” βάσει του Κανονισμού Θερμομόνωσης, όμως σχεδόν όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 ( σχεδόν το 82% των κτιρίων στην Ελλάδα) δεν έχουν μόνωση. Η αναλογία κατανάλωσης ενέργειας (και του κόστους της φυσικά) για τις ανάγκες θέρμανσης-ψύξης μεταξύ κτιρίων με και χωρίς μόνωση είναι 1 προς 3.

Τα περισσότερα από αυτά τα κτήρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως:

 • μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης,
 • παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/μονοί υαλοπίνακες),
 • ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους,
 • μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας,
 • ανεπαρκή συντήρηση ή/και χρήση ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα χαμηλή απόδοση και υψηλότατο κόστος.

Ταυτόχρονα οι έντονες κλιματικές αλλαγές και οι μεγάλες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος απαιτούν τα νέα κτίρια να κατασκευάζονται με τη μέγιστη θερμική προστασία, ενώ η πρόσφατη οικονομική κρίση κατέστησε τους ευρέως χρησιμοποιούμενους τρόπους θέρμανσης (πετρέλαιο, ηλεκτρισμός) οικονομικά απαγορευτικούς.

Τι κερδίζουμε με την Ενεργειακή Αναβάθμιση ενός κτιρίου;

 • Βέλτιστη ποιότητα διαβίωσης και εργασίας των ανθρώπων που κατοικούν στο κτήριο.
 • Ορθολογική κατανάλωση ενέργειας.
 • Εξοικονόμηση δαπανών θέρμανσης για το χειμώνα και ψύξης για το καλοκαίρι.
 • Περιορισμός της αναγκαίας αρχικής δαπάνης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού.
 • Προστασία των κατασκευών που συνθέτουν το κτήριο από τις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
 • Περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα καυσαέρια με την καλή και μειωμένης ημερήσιας διάρκειας λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Πως κάνω Ενεργειακή αναβάθμιση σε ένα κτίριο;

Τα στάδια μιας ενεργειακής αναβάθμισης είναι τα ακόλουθα:

 • Αποτύπωση κτιρίου που πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά.
 • Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου.
 • Παρουσίαση των απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη.
 • Κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων.
 • Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης.
 • Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για το κτίριο.

Ποιες είναι οι κρισιμότερες παρεμβάσεις στην Ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου;

Οι κρισιμότερες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, αφορούν:

Θερμομόνωση Κτιριακού Κελύφους
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κ.τ.λ.). Διακρίνεται σε:

Ενεργειακά Κουφώματα
Αντικατάσταση παλιών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα Ενεργειακά που διαθέτουν πολύ καλά χαρακτηριστικά θερμομόνωσης (και συνήθως ταυτόχρονα βελτιωμένη ασφάλεια και ηχομόνωση) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτηρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
Περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης-Ψύξης
Αναβάθμιση ή αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπεριλαμβάνεται αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ), υβριδικά συστήματα κλιματισμού κ.λ.π.

Φωτισμός LED
Αντικατάσταση παλιού ενεργοβόρου φωτισμού με σύγχρονα φωτιστικά σώματα και συστήματα LED (συμπεριλαμβάνονται φωτισμός εξωτερικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός, φωτισμός αποθηκών, χώρων στάθμευσης, δρόμων, βιοτεχνικών-βιομηχανικών χώρων, ιχθυοκαλλιεργειών, κτλ).
Περισσότερα

 

Εκτίμηση κόστους / Προσφορά

Ενημερώστε μας για τις ανάγκες σας και θα σας στείλουμε την προσφορά μας.

Έκπτωση 10% για προσφορές μέσω Internet.